Talentmanagement: het managen van personeelskapitaal

Talentmanagement stemt competenties medewerker af op belang organisatie, in beider voordeel

Veranderende economische en demografische omstandigheden, globalisering en individualisering onder andere zijn de drijfveren voor vernieuwing in HR-dienstverlening. HR is noodzakelijk om de businessdoelstellingen van de onderneming te ondersteunen. Medewerkers zijn belangrijk bedrijfskapitaal. Talentmanagement zorgt voor de overeenstemming van bedrijfsdoelstellingen met enerzijds de wensen en anderzijds de ontwikkeling van medewerkers.

Het is overduidelijk dat de personeelscomplexiteit in organisaties toeneemt in het huidige en toekomstige tijdsgewricht. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis vier generaties medewerkers werkzaam in ondernemingen; van babyboomers die vaak lange tijd bij één bedrijf werken tot aan nieuwe generaties die veel minder geneigd zijn een lineair carrièrepad te volgen. Dit brengt met zich mee dat het vele malen lastiger is dan voorheen om mensen voor langere tijd aan de organisatie te binden. Bovendien hebben ondernemingen te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Hoe haal je goede mensen binnen en hoe houd je ze in de organisatie? "HR heeft hier een schone, maar ook een uitermate lastige taak", legt algemeen directeur Peter Bouten uit. "HR heeft hier namelijk de opgave om zo goed mogelijk talentmanagement uit te voeren. Dit betekent dat talent - zowel intern als extern - moet worden geïdentificeerd, ontwikkeld en dat HR ervoor moet zorgen dat dit talent behouden blijft voor de organisatie. Een onderneming moet zich positief onderscheiden om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor bestaande en nieuwe medewerkers, anders raak je ze snel kwijt, wat niet alleen een verlies van kapitaal is, maar ook van kennis. HR moet daarom intelligente beslissingen nemen, maar dat kan alleen als er helder inzicht is in hoe de personeelsformatie eruit moet zien, nu en in de toekomst. Kunnen beschikken over de juiste informatie is dan wel noodzakelijk, maar daarin kunnen we voorzien. NorthgateArinso beschikt over een HR-kennisplatform dat organisaties ondersteunt in hun informatiebehoefte wat betreft hun personeel."

Gezamenlijk doel onderneming en medewerker

"Het managen van het kostbare personeelskapitaal wordt steeds lastiger", vervolgt Peter Bouten zijn betoog. "Het is helemaal niet vreemd dat ondernemingen soms met de handen in het haar zitten om invulling te geven aan hun personeelsbeleid. Geschoolde en ervaren medewerkers vormen immers een belangrijk deel van het bedrijfskapitaal, en het aannemen en scholen van nieuw personeel kan aardig in de papieren lopen. Een van de zaken om medewerkers te binden aan het bedrijf is ze keuzes te geven om zelf een carrièrepad uit te stippelen. Opleidingen zijn hierbij van cruciaal belang. Zeker bij de nieuwe generaties personeelsleden is een hulpmiddel als e-learning bijvoorbeeld een uitstekende tool om hen snel en effectief te ondersteunen bij het bereiken van hun eigen doelstellingen. Uiteraard moet je als organisatie kunnen sturen wat betreft de functies die nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen te behalen, maar door het bieden van perspectief en mogelijkheden kan zowel de onderneming haar doel bereiken als de medewerkers gemotiveerd en tevreden worden gehouden. Zo worden de kennis en vaardigheden van de medewerkers optimaal ingezet en kan de organisatie deze doelgericht gebruiken om meerwaarde te creëren. Talentmanagement weegt de belangen en de competenties van de medewerker en stemt deze zo goed mogelijk af op het belang van de organisatie, opdat het in beider voordeel werkt. Een dergelijke HR-strategie moet wel worden ontwikkeld om adequaat in te kunnen spelen op huidige en toekomstige behoeftes. Een organisatie moet bijvoorbeeld antwoorden kunnen formuleren op de vraag of de bedrijfsdoelstellingen haalbaar zijn met de aanwezige competenties. Is dit niet het geval, dan zal actie moeten worden ondernomen om deze competenties aan te vullen of te versterken."

Human Capital Management

De onderneming zal moeten registreren welke competenties in de organisatie aanwezig zijn om deze tijdig te kunnen inzetten waar nodig. Gelukkig zijn er tegenwoordig voldoende technologische middelen en systemen beschikbaar om snel te kunnen reageren op veranderde omstandigheden. De in deze systemen en applicaties opgeslagen gegevens dragen namelijk in zeer grote mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de personeelsformatie. De analyse van deze gegevens zorgt dat je als HR-organisatie veel beter gefundeerde managementbeslissingen kunt nemen die de onderneming op strategische wijze ondersteunen. "Als je talent kunt meten en zichtbaar kunt maken, dan kan je daar als organisatie gebruik van maken en profijt van trekken", benadrukt Peter Bouten. "Laat medewerkers online invullen wat hun kwaliteiten zijn, hun hobby's, en laat ze vertellen welk doel ze nastreven. Je kunt het HR-systeem dan objectief vragen om geschikte mensen voor een bepaalde functie. Die informatie is gewoon intern beschikbaar. Dan is er pas sprake van echt Human Capital Management. Je hebt uiteraard wel technologie nodig om de informatie beschikbaar te krijgen en je moet de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bijhouden. Mede daarom is het voor een HR-organisatie belangrijk om kennis te hebben van informatietechnologie, of om te weten waar je die vraag kunt neerleggen. HR is allang geen kwestie meer van de administratieve verwerking van personeelszaken alleen, het gaat ook om het kunnen nemen van proactieve en strategische beleidsbeslissingen die de onderneming helpen meerwaarde te creëren en concurrerend te zijn in de markt."

Bekijk 2008
Magazine
MT ICT Gids
Uitgave
2008
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.