IT is enabler voor HR-outsourcing en driver voor innovatie

‘HR-outsourcing is meer dan salarisstroken uitdraaien’

Economische voordelen, efficiëntieverbetering, kwaliteitswinst en kunnen gebruikmaken van innovatieve ontwikkelingen zonder investeringskosten zijn vier van de voordelen als je de HR uitbesteedt aan NorthgateArinso. Value added HR-processen als recruitment, talentmanagement en loopbaanbegeleiding zijn extra smaakmakers. Wat krijg je terug als je HR uitbesteedt?

Sinds begin 2008 is Anita Lettink aangesteld als Director HR Outsourcing bij NorthgateArinso. Belangrijk onderdeel van haar verantwoordelijkheden en werkzaamheden is het leidinggeven aan de HR Outsourcing-divisie (HRO), die steeds omvangrijker wordt, en de verdere uitbreiding van de HRO-propositie. Steeds meer ondernemingen en organisaties wereldwijd besteden immers hun HR-werkzaamheden uit aan bedrijven die HR als kerntaak hebben. Hiermee ontlasten ze de klant van een belangrijke personeelstaak die echter niet tot de corebusiness behoort. “De outsourcing van HR-taken aan NorthgateArinso levert onze klanten economische voordelen op,” maakt Lettink duidelijk, “al was het alleen maar omdat er bij hen dan sprake is van een reductie in fte’s. Wij nemen bijvoorbeeld hele HR-afdelingen over van de klant. Natuurlijk treedt er een aanzienlijke efficiëntieverbetering in het HR-proces op en is er sprake van kwaliteitswinst. Belangrijk is dat onze klanten ook profiteren van de innovatieve ontwikkelingen die wij doorlopend in het proces implementeren. Innovatie zit standaard in onze dienstverlening, omdat HR nu eenmaal onze kernactiviteit is. Onze klanten kunnen gebruikmaken van de nieuwste technologie en systemen, zonder dat ze daarin zelf hoeven te investeren. Dat doen wij immers voor al onze klanten. IT en internet hebben hierin belangrijke rollen. Wij nemen de HR-processen en de tijdrovende administratie over, maar de klant behoudt online de regie en het contact met zijn medewerkers.”

 

Value added HR-processen

Naast de vier eerdergenoemde klantvoordelen levert outsourcing aan NorthgateArinso additionele winst op in de vorm van value added dienstverlening. HR is veelal gefocust op de administratieve basisprocessen, maar daarmee alleen help je een onderneming niet vooruit. HR omvat veel meer, al spenderen de meeste bedrijven daar vaak door tijdgebrek te weinig tijd aan. “Uit onderzoeken die ik heb gedaan, blijkt dat de prioriteit van de meeste HR-afdelingen ligt bij de correcte afhandeling van de processen”, legt Lettink uit. “Daar is op zich niets tegen, dat ben je zelfs verplicht, maar het levert geen toegevoegde waarde aan de business op.” Bij de insourcing van de HR van een klant echter levert NorthgateArinso vaak ook waardevermeerderende dienstverlening als recruitment, talentmanagement, loopbaanbegeleiding en trainingen. Juist hiermee houd je talentvolle medewerkers binnen de gelederen, haal je de juiste nieuwe mensen binnen en verbeter je de slagkracht en de positie van het bedrijf. Dit zijn belangrijke assets van en voor een organisatie. “Daar moet een bedrijf zich terdege van bewust zijn”, zegt Lettink met nadruk. “Kostenbesparing zou niet de enige drijfveer moeten zijn, en gelukkig is dat ook niet altijd zo. Het gaat wel degelijk ook om de vraag wat je ervoor terugkrijgt als je de HR uitbesteedt. HR-outsourcing is meer dan alleen het uitdraaien van salarisstroken. Bij HR draait het om mensen.”

 

HR en technologie

Hoewel de mensen bij HR vanzelfsprekend de hoofdrol spelen, is HR-outsourcing juist eenvoudig mogelijk dankzij de huidige technische mogelijkheden en de toepassing van informatietechnologie. De klant heeft met internet altijd en overal toegang tot systemen en gegevens. “IT is de enabler van HR-outsourcing en de driver voor innovatie”, legt Lettink uit. “Daarom spelen IT en de ontwikkeling van HR-applicaties die onze klanten ondersteunen zulke belangrijke rollen bij NorthgateArinso. Ons bedrijf is een HR-bedrijf, maar wel met een bijzonder sterk ontwikkelde IT-component. Mensen, processen en technologie staan bij ons op hetzelfde plan. Dat onderscheidt ons van andere dienstverleners in dezelfde branche.” Een van die toepassingen die NorthgateArinso heeft ontwikkeld is HR Workspace, een centraal portaal naar onlineservices waarmee de klant voortdurend inzicht heeft in de door NorthgateArinso geleverde diensten, en tevens de regie houdt over die dienstverlening. Anita Lettink: “Alle interacties tussen de klant en ons worden hierin bijgehouden. Via dit managementtool heeft hij toegang tot het SAP-systeem en de daarin opgeslagen personeelsgegevens. De gegevens zijn actueel en te allen tijde toegankelijk, van waar ook ter wereld. Zo kan de HR-manager de organisatie en de processen doeltreffend aansturen.”

 

End-to-end-ondersteuning

HR-outsourcing vraagt wel om een andere manier van samenwerking tussen klant en dienstverlener dan voorheen gebruikelijk was. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over wat de klant wenst, welke diensten daarbij nodig zijn en hoe NorthgateArinso deze invult. “Statements of services en service level agreements zijn de vertrekpunten voor de dienstverlening”, beklemtoont Lettink. “We starten met afspraken over keyperformance-indicatoren en rapporteren achteraf. Tussentijds kunnen we eventueel aanpassingen aanbrengen als blijkt dat sommige diensten te hoog of juist te laag zijn ingeschat. NorthgateArinso doet het HR-proces end to end: van een nieuwe medewerker inschrijven en de eerstedagmelding tot en met de registratie van vrije dagen, ziekmelding en het verlonen. Hierdoor heeft de klant er geen omkijken meer naar. HR-outsourcing behelst meer dan het buitenshuis plaatsen van de salarisverwerking. Volgens Gartner is er dan zelfs niet eens sprake van echte outsourcing. Als wij ons profileren als complete HR-dienstverlener met een compleet pakket services en outsourcing, dan zullen we alle facetten van HR-dienstverlening ook moeten kunnen aanbieden. En beter dan anderen. Vanwege onze focus op mensen, processen en technologie slagen we daar ook in.”

Bekijk 2008
Magazine
Computable ICT Services Guide
Uitgave
2008
Auteur
RM
Fotograaf
Fjodor Buis
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.