‘Competence ICT van Yacht vormt de verbindende schakel tussen business en IT’

Concurrentievoordeel middels IT; de fase voorbij alignment

Business en It moeten weer één worden. Marc Oosterkamp, Business Intelligence Manager bij Yacht, stelt dat zijn organisatie bewust de keuze heeft gemaakt om de twee als één geheel te behandelen, waardoor de klanten van Yacht écht concurrentievoordeel kunnen realiseren.

“De laatste tijd is er weer discussie over business en IT alignment”, stelt Oosterkamp. “Terwijl de business steeds meer de neiging heeft om IT te beschouwen als iets wat faciliteert, zien wij dit anders. Naar onze mening doe je daarmee een stap terug in de tijd; je bent weer terug bij af. Nee, IT en business kunnen niet zonder elkaar. Ze moeten juist gezamenlijke doelstellingen nastreven, waarbij het voor de CIO of directeur een uitdaging is om van de ICT-afdeling een strategische asset te maken.”

 

IT is dermate belangrijk geworden en de time-to-market zo kort, dat business en IT sterk samen moeten werken om tot optimale resultaten te komen. Een bedrijf dat zijn IT goed voor elkaar heeft, heeft hiermee een groot concurrentievoordeel. Daarom heeft Yacht de ommezwaai gemaakt van traditionele ICT-dienstverlener naar een businesspartner die organisaties (profit en non-profit) helpt de IT samen te voegen met het bedrijfsproces. “Vanuit deze visie is IT eigenlijk een achterhaald begrip”, meent Oosterkamp. “Je kunt het beter hebben over business technology of business information. Dat dekt de lading beter. Het moet één afdeling, één gezamenlijke doelstelling zijn. Er ontstaat zo een nieuwe organisatievorm, waarbij IT de driver is achter innovatie.”

 

Praktijkervaring

Daarnaast hecht Yacht sterke waarde aan ervaring die is opgedaan in het veld. Oosterkamp: “Stel dat we bezig zijn met een SAP-implementatie van een ERP-oplossing. Je kunt dan veel beter iemand inzetten die zo’n traject al in de praktijk als gebruiker heeft meegemaakt, dan iemand die het vanuit een puur technische invalshoek benadert. Iemand die vanuit de logistiek zoiets twee keer heeft ervaren, weet wat hij wil, wat de valkuilen zijn. De gevolgen van de implementatie van een ERP-pakket kunnen namelijk verstrekkend zijn. Het heeft effect op de mensen die ermee om moeten gaan, maar ook op het management. Een logistiek manager die het allemaal al eens heeft meegemaakt kan hier vooraf op inspelen. Hij weet dat het meer gaat om change management dan om IT. Het is die andere benadering die net het verschil kan maken.”

Hij vervolgt: “We hebben bij Yacht professionals die proceservaring hebben. Zij snappen de processen, hebben er ruime ervaring mee. Of het nu gaat om finance, logistiek of human resources management. Onze mensen hebben praktijkervaring, ze vinden er iets van en ze willen er iets mee.”

Communicatie

Dit biedt volgens Oosterkamp ook het grote voordeel dat de communicatie een stuk gemakkelijker gaat. Het zijn immers mensen die op niveau van de klant ervaringen kunnen delen. “Hier komt bij”, zegt Operationeel Directeur Erik Mooij, “dat de business overstelpt wordt met managementinformatie. Er worden immense hoeveelheden ‘nice to know’- en ‘need to know’-informatie ontsloten. Het is de kunst om als manager hieruit de juiste selectie te maken. De manager weet meestal wel wat hij wil, maar heeft er moeite mee om dit goed over te brengen. Het draait daarom heel sterk om communicatie. Om die reden is het van belang dat de business en IT dezelfde doelen nastreven en deze helder formuleren. Als beiden het eens zijn over de na te streven doelen, voorkomt dit veel miscommunicatie. Het kan zijn dat de wegen erheen anders zijn, dat ieder zijn eigen koers vaart, als het voor beide partijen maar duidelijk is dat iedereen dezelfde doelen nastreeft.”

 

Niveau op peil

De mensen van Yacht zijn ervaren, hoogopgeleide vakspecialisten. De vraag is hoe het concern het niveau van deze professionals op peil houdt, waardoor ze in staat zijn om aan de eisen van business IT alignment te voldoen. Dit gebeurt onder meer met kennismanagement. Dit staat sterk in de belangstelling omdat door ontwikkelingen als vergrijzing en een snel veranderende arbeidsmarkt kennis dreigt weg te vloeien uit bedrijven. Het wordt hierdoor steeds belangrijker om kennismanagement professioneel in te zetten. Mooij: “We zijn een kennisintensief bedrijf. We willen niet één iemand aan de klant leveren, maar iemand die de kennis van de hele organisatie met zich meeneemt. Wij hebben het vraagstuk van kennismanagement ook intern bij de hoorns genomen en dat willen wij delen met onze relaties.”

Concurrentievoordeel middels IT; de fase voorbij alignment

Hij besluit: “En bovendien, Yacht is goed in mensen maken. We kunnen een business controller met vijf jaar ervaring verder helpen, bijvoorbeeld door hem in te zetten bij een Oracle-implementatie. Hij hoeft geen Oracle-consultant te worden, maar hij kan deze ervaring later bij een andere klant gebruiken.” “We hebben veel zijinstroom. Mensen die vanuit hun vakkundigheid bij ons komen. Dit zijn professionals met de ambitie om zich persoonlijk en inhoudelijk te ontwikkelen. Die betrekken wij bij de toepassing van IT. Dit doen wij omdat er behoefte is om een andere cultuur, een ander gedrag en andere houding neer te zetten. Onze mensen zijn voortrekkers in deze nieuwe manier van werken. Een manier van werken die veel impact heeft op de samenwerking tussen business en IT.”

Bekijk 2008
Magazine
Computable 100
Uitgave
2008
Auteur
Tim de Vogel
Fotograaf
Rick Strooper
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.