Wat is het startpunt van jouw digital journey?

Dagelijks zijn wij bij Anderson MacGyver bezig met het realiseren van de digitale ambities bij verschillende organisaties in de Benelux, Duitsland en Nordics. Deze digital journeys hebben voor alle organisaties overeenkomsten. Zo zien wij veelal de volgende uitdagingen terugkomen: ‘Define your digital ambitions, defeat your digital demons, master your mindset’ en ‘taste the transformation’.

Define your digital ambitions

De eerste uitdaging betreft het definiëren van je digitale ambities. Het scherp krijgen van de doelstellingen als organisatie en hoe digital en data kunnen bijdragen om het verschil te maken. Als Management Consultant was ik betrokken bij de ambitie van een grote logistieke dienstverlener, die in plaats van de verzender veel meer de ontvanger van pakketten centraal wilde stellen.

Deze verandering van focus was bedoeld om de leidende positie als favoriete bezorger te kunnen handhaven en versterken. Daarnaast wilde men de processen efficiënter, effectiever en meer synergie halen over de verschillende logistieke stromen. Dat vereiste forse aanpassingen in de inrichting van hun logistieke en commerciële IT en data. Zo werd een digital twin van elk individueel pakket ontwikkeld om door de hele logistieke keten heen te kunnen bijsturen en de ontvanger vroegtijdig in staat te stellen tot interventies.

Defeat your digital demons

Het verslaan van de digitale demonen heeft vooral betrekking op ‘het opruimen van de ‘the shit of yesterday’. Daarbij kan het gaan om legacy-IT, organisatorische en culturele belemmeringen of onvoldoende IT savyness. Het in stand houden van het oude kan veel tijd, energie en geld kosten en de focus wegnemen van zaken die voor het realiseren van de (digitale) ambitie veel belangrijker zijn.

Master your mindset

Mastering your mindset betreft het ontwikkelen van een digital savy cultuur en een breed gedragen perspectief op business, technologie en data. Het is essentieel om vanuit een gezamenlijk perspectief en taalgebruik te werken aan de digitaliserings agenda. Neem als voorbeeld een grote veiling van versproducten, die enorm veel data heeft over klanten, producten, prijzen en marges. De technologie om daar meer mee te doen was beschikbaar, maar zonder een gemeenschappelijke taal, perspectief en digital awareness komt de potentie van digital en data niet tot in het hart van je bedrijfsvoering en klantinteractie.

Taste the transformation

Uiteindelijk gaat het om het daadwerkelijk realiseren van digitale transformatie, stap voor stap. Dit is vaak een taai proces waarbij je met je voeten in de klei van de digitale arena moet gaan staan. Zo heeft een grote wereldwijde autofabrikant te maken gehad met een zeer trage uitrol van haar wereldwijde CRM-systeem. De ambitie was duidelijk, maar de executie vroeg om stevig leiderschap. De weg naar succes is namelijk altijd vol oneffenheden. Het is dan belangrijk om een aantal sterkhouders te hebben en deze ruimte te geven om focus op het resultaat te houden en besluiten te kunnen nemen.

Actuele trends in data & technology bespreken wij in onze CIO Masterclass. In de laatste editie voor digitale leiders werd er uitgebreid gesproken over de digital journey bij de Nederlandse Spoorwegen.

Over de auteur

David Jongste, directeur Benelux bij Anderson MacGyver, is al bijna 10 jaar betrokken bij de impact die Anderson MacGyver maakt bij diverse organisaties. Met zijn authentieke persoonlijkheid, motiveert hij de mensen om hem heen om een gedeelde visie te ontwikkelen en samen naar de gewenste resultaten toe te werken.

Recente expert-content