“Denk anders over digitale soevereiniteit”

Digitale soevereiniteit is een speerpunt van de Europese Unie. In haar State of the Union-toespraak benadrukte Ursula von der Leyen het belang minder afhankelijk te zijn van Russische en Chinese technologie. Daar is Joepke van der Linden, Head of Regulatory Affairs bij Huawei, het maar deels mee eens. Volgens haar is autonomie op verschillende manieren te borgen.

Aan gesprekstafels met onder meer Europese instanties, Nederlandse ministeries en universiteiten merkt Joepke dat digitale soevereiniteit een heet hangijzer is. “Daarbij gaat het niet alleen om Europese autonomie. Het streven naar digitale onafhankelijkheid speelt op verschillende niveaus. Naast Europa zoeken ook Nederland als land en individuele bedrijven en burgers naar zelfbeschikking op het digitale terrein.”

Eilanddenken is illusie

“Die digitale onafhankelijkheid is een goed streven”, beaamt Joepke. “Dat Europa vraagtekens zet bij de 92% Europese data in Amerikaanse clouds, is begrijpelijk. Dat bedrijven vrij willen zijn in hun keuze van digitale aanbieders ook. En dat burgers graag zelf bepalen wie hun persoonsgegevens gebruikt, is niet meer dan logisch. Het is alleen een illusie dat terugtrekken op je eigen eiland de oplossing is. Digitale vooruitgang heeft bij uitstek baat bij een internationale samenwerking. Alleen al omdat we wereldwijd elkaars patenten, octrooien, kennis, ervaring en techneuten nodig hebben.”

Nooit blind vertrouwen

“Dat betekent niet dat je elkaar blind moet vertrouwen”, stelt Joepke. “Bij Huawei geloven we in het principe van Zero Trust: nooit vertrouwen, altijd verifiëren. Daarmee maak je digitale netwerken en toepassingen robuust en minder vatbaar voor misbruik en aanvallen. Met duidelijke en objectief meetbare standaarden, protocollen en certificeringen sluit je risico’s uit. Huawei laat iedereen die dat wil onze broncodes uitgebreid testen. In ons digitale lab of bij onafhankelijke instanties. Door met elkaar te blijven kijken of er zwakke schakels zijn, houdt je samen de digitale keten sterk.”

Slim inrichten en kritisch toetsen

“In de discussie over digitale soevereiniteit gaat het helaas te vaak over politiek. En dat is niet constructief”, vat Joepke samen. “In plaats van aannames, vooroordelen en stemmingmakerij is het zinniger om je gezamenlijk te richten op het slim inrichten en steeds kritisch toetsen van een digitale infrastructuur die geen ruimte laat voor verkeerde bedoelingen. Met dat positievere uitgangspunt behoud je de kracht van wereldwijde samenwerking, terwijl je tegelijkertijd toeziet op de risico’s waar continenten, landen, bedrijven en burgers terecht zorgen over hebben.”

 

Over de auteur

Joepke van der Linden is Head of Regulatory Affairs bij Huawei

Recente expert-content