• Bram Poeth
  • 16 augustus 2016

De duurzame magie van water en energie

Het verbinden van water- en energiestromen draagt op bijzondere wijze bij aan het verduurzamen van Nederland. Wist u dat waterschappen en Eneco op verschillende manieren samenwerken om Nederland mooier, veiliger en schoner te maken?

Eneco en de waterschappen

De manier waarop we met energie omgaan, verandert ingrijpend. Wat mij als directeur van Eneco Zakelijk hieraan zo aanspreekt, zijn de kansen die deze transitie biedt om te innoveren en Nederland mooier en toekomstbestendiger te maken. Dat kunnen we niet alleen en dat willen we ook helemaal niet alleen. Neem onze samenwerking met de waterschappen. Allebei hebben wij onze doelstellingen: waterschappen willen klimaatneutraal worden en wij zetten in op One Planet Thinking. In die ambities vind je elkaar!

Over en weer waarde toevoegen

Bij Eneco maken we de omslag van traditionele energieleverancier naar dienstverlener. Dat betekent dat we continu zoeken naar andere manieren om waarde toe te voegen voor onze klanten. Zo zetten wij onze expertise voor waterschappen in bij flexsturing: de gemalen laten pompen wanneer de energieprijzen het laagst zijn. Waterschappen besparen op energiekosten en dragen bij aan balans in het energienetwerk waardoor we meer hernieuwbare energie kunnen opwekken. Dat is een heel andere manier van samenwerken, die vraagt om wederzijds vertrouwen. We hebben het hier immers over waterbeheer, één van de functionele kerntaken van het waterschap. De peilbeheerders zijn de experts in de optimalisatie van het waterpeil, wie is Eneco om te zeggen dat het goedkoper en duurzamer kan? Het kost tijd om elkaar te leren kennen en waarderen in het ontwikkelen van die samenwerking.

Van waterzuivering naar energiefabriek

Waterschappen hebben de doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Samen onderzoeken we mogelijkheden om waterschappen volledig zelfvoorzienend te maken op energiegebied. Dat kan deels door op een heel nieuwe manier naar de eigen installaties van de waterschappen te kijken en hun waterzuivering om te bouwen tot energiefabrieken. Zo kan het biogas uit de vergisting van slib worden omgezet in elektriciteit en warmte. Waterschappen kunnen dat zelf gebruiken of beschikbaar stellen aan de omgeving. Ook adviseren we over de ontwikkeling van hernieuwbare assets als zonneweiden en windparken. De waterschappen vanuit hun eigen expertise en lokale rol, Eneco als specialist in duurzame energie-opwek.

Duurzaam partnership

Het bestaande is bekend, al het nieuwe nog te ontdekken. Dat haalt ook mij en mijn collega’s bij Eneco uit onze comfortzone en eist veel van de organisatie, maar we zien het als de enige weg vooruit. We praten nu op een heel andere manier met waterschappen. Vroeger overlegden we over afname, verbruiksprofiel en vermogen. Dat blijft belangrijk, maar ons overleg verschuift nu naar de vraag hoe we waarde kunnen toevoegen aan elkaars doelstellingen. De klant/leverancier-relatie verandert in een duurzaam partnership. Als wij biogas en warmte van het waterschap kunnen gebruiken voor omliggende wijken zijn wij ineens afnemer van hún energie. En waarom niet? Welkom in de nieuwe wereld.

Over de auteur

Bram Poeth is managing director van Eneco Zakelijk. Onder zijn verantwoording vallen alle zakelijke energie activiteiten, waar onder de levering van stroom, gas, warmte en aanverwante energiediensten, gebouwgebonden energiesystemen, mobiliteitsoplossingen zoals elektrisch laden en entiteiten als Agro Energy. Daarnaast is hij lid van het Rotterdam Climate Initiative, de Rotterdam Economic Council en de Groene Zaak.

Recente expert-content