Maatschappelijke liefde is een kwestie van geven en het dubbele terugkrijgen

Net als bij Amega staan bij steeds meer bedrijven maatschappelijk betrokken ondernemerschap (MBO) en duurzaam ondernemen hoog op de agenda. Inmiddels zijn veel ondernemers er zeker van zijn dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) geen vrijblijvende keuze meer is. Toch is het lastig om hier oog voor te blijven houden nu andere elementaire aangelegenheden binnen de organisatie om voorrang schreeuwen. Als gevolg van de hoge inflatie, hoge energiekosten, productietekorten, personeelstekorten et cetera hebben bedrijven te maken met een complexe en uitdagende markt. Het ligt dan voor de hand om focus te verliezen voor zaken die makkelijk op de lange baan te schuiven zijn.

Niet slim. Niet alleen omdat het rekening houden met omgeving, mensen, milieu en maatschappij het ondernemen rijker en leuker maakt, maar ook omdat het organisaties veel kan opleveren. Zo wordt een duurzaam en maatschappelijk beleid enorm gewaardeerd door klanten, werknemers en partners. Met een hoge klant- en medewerkerstevredenheid tot gevolg.
Het geeft mensen een fijn gevoel om te werken bij en zaken te doen met een organisatie die verantwoord ondernemen als haar morele plicht ziet. Amega heeft er dan ook al jarengeleden voor gekozen om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit doet zij onder andere door zich lokaal in te zetten en als automotive organisatie klanten te helpen bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Impact maken is alleen mogelijk door werkelijk stappen te nemen.

Wat kunnen ondernemers zoal doen naast recyclen, het reduceren van het energieverbruik en het zelf opwekken van energie? Om te beginnen kunnen zij zich verdiepen in innovatieve, duurzame diensten en betrokken zijn bij lokale initiatieven en pilots. Vervolgens kunnen zij duurzaamheidsambassadeurs aanwijzen en medewerkers trainen op duurzaam ondernemen. Ook binnen de mobiliteitsmarkt zijn er volop kansen. Behalve het toenemende aanbod in emissievrije auto’s kunnen problemen rond bereikbaarheid opgelost worden door de inzet van flexibele mobiliteit. Waar mogelijk kunnen klanten alternatieven worden geboden zoals de fiets.

Als het om maatschappelijk betrokkenheid gaat, zijn er ook volop mogelijkheden. En dat gaat verder dan de inbreng van financiële middelen. Denk aan het mobiliseren van netwerken en het inzetten van mobiliteit, expertise en mensen om de lokale samenleving te ondersteunen. Het bieden van werk- en stageplekken voor doelgroepen met een uitdaging. En een bijdrage leveren aan goed onderwijs. Uit recente onderzoeken blijkt dat 59% van de bedrijven zich bezighoudt met verduurzamen en dat maar liefst 75% van de ondernemers manier maatschappelijke betrokken is. En bij een onderzoek van Scaleup Impact komt zelfs naar voren dat bijna één op de vijf personen denkt dat bedrijven zonder MVO-doelstellingen over vijf jaar niet meer bestaan. Maatschappelijke liefde is niet een kwestie van geven en nemen, maar geven en het dubbele terugkrijgen.

Recente expert-content