De energietransitie: op weg naar 2030

Het nieuwe jaar staat voor de deur. En dat betekent dat we weer een jaar dichter bij 2030 zijn. We hebben dan nog 10 jaar om 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Wat is er nodig om in die korte tijd resultaat te boeken?

Draagvlak
Ten eerste hebben we draagvlak nodig. Draagvlak bij veel verschillende partijen: van de burger tot de politiek, van ngo’s tot overheden. Zonder draagvlak geen transitie, is de conclusie uit interviews met verschillende opinieleiders in de energietransitie. Lees hier alles over in ons jaarmagazine Focus.

Kennis
Daarnaast is er kennis nodig. Bij EBN zetten we onze kennis van de ondergrond in voor de duurzame toekomst van de bovengrond. Bijvoorbeeld in het onderzoeken van nieuwe vormen en bronnen van energie. Van aardwarmte tot groen gas en waterstof. Ook onderzoeken we hoe we de infrastructuur voor olie en gas kunnen afbouwen en hergebruiken.

Verbinding
Maar met alleen draagvlak en de kennis komen we er niet. In ons streven naar een duurzame en snelle energietransitie staan we niet alleen. We hebben ook kennis en informatie van anderen nodig.

Daarom werken we samen met transitiepartners, overheden, belangenorganisaties en ngo’s. Dat doen we op de achtergrond als kennisbron of aanjager van initiatieven. Maar ook op de voorgrond als verbinder van betrokkenen. Drie mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • SCAN
    In dit project trekken we samen op met TNO en met een groot aantal gemeenten. Samen geven we antwoord op de vraag óf en waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor het winnen van aardwarmte.
  • Nexstep
    Deze organisatie hebben we opgericht met NOGEPA, de associatie die olie- en gasbedrijven vertegenwoordigt. Nexstep onderzoekt mogelijkheden om olieplatformen, -putten en -pijpleidingen verantwoord te ontmantelen of opnieuw te gebruiken.
  • Rotterdam CCS project Porthos
    Samen met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie zetten we concrete stappen in de richting van CO2-opslag in lege gasvelden onder de zeebodem.

Op deze manier geeft EBN verbindende kracht aan de Nederlandse energietransitie. En dat is ook een van mijn goede voornemens voor 2020: nóg meer verbinding creëren door partijen bij elkaar te brengen. Daar beginnen we in het nieuwe jaar direct mee tijdens het Energieontbijt op 21 januari. Meer hierover in mijn volgende blog begin volgend jaar.

Over de auteur

Jan Willem van Hoogstraten is CEO bij EBN.

Recente expert-content