Verduurzamen met Power Purchase Agreements (PPA’s)

Het is geen verrassing dat bedrijven een grote rol spelen in het terugdringen van CO₂-uitstoot en het oplossen van de klimaatproblematiek. Gelukkig hebben veel bedrijven inmiddels serieuze klimaatdoelstellingen vastgesteld die in lijn zijn met het klimaatverdrag van Parijs. Bij verduurzamen van een bedrijf denken velen aan bijvoorbeeld de elektrificatie van het pand of wagenpark, maar er is zoveel meer wat je kunt doen. Groene Power Purchase Agreements (PPA’s) kunnen bijvoorbeeld een sterke bijdrage leveren aan CO₂-neutraliteit.

Groene PPA’s
Groene Power Purchase Agreements (PPA’s) zijn langetermijnovereenkomsten voor stroominkoop uit hernieuwbare energiebronnen. Hierbij kopen bedrijven duurzame energie in bij projectontwikkelaars. Met deze overeenkomsten worden duurzame energieprojecten gerealiseerd en zijn de bedrijven voor een langere termijn verzekerd van een afgesproken hoeveelheid groene energie tegen een bepaalde prijs.

Eerste pan-Europese beleid voor hernieuwbare energie
De wereld van PPA’s is volop in ontwikkeling. Zo adviseerden we vorig jaar Philips, HEINEKEN, Nouryon en Signify over het unieke consortium. Dit is het eerste consortium dat een pan-Europese beleid voor hernieuwbare energie voert met extra duurzame elektriciteit voor Europa.

De vier bedrijven willen net als ons CO2-uitstoot verder verminderen ter ondersteuning van het klimaatakkoord van Parijs en de doelstellingen van de Europese Green Deal. Gezamenlijk ondersteunen de bedrijven de ontwikkeling van een Fins windpark. Via een PPA neemt het consortium de eerste tien jaar hernieuwbare elektriciteit af van het windpark.

Virtueel PPA
Bijzonder aan deze PPA is dat hij virtueel is. Dat betekent dat de stroom van het windpark fysiek geleverd wordt aan het Finse net en de bedrijven de Garanties van Oorsprong (GVO’s) krijgen, waardoor ze zeker zijn van groene energie. Bij directe PPA’s is de stroom zelf onderdeel van de overeenkomst, maar omdat de bouw van een lokaal energieproject niet in alle markten mogelijk is, is het inzetten van de zogenaamde GVO’s in heel Europa een goed alternatief. Deze virtuele PPA zorgt voor een verwachte output dat gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van maar liefst 40.000 huishoudens. Vergeleken met de gemiddelde Europese elektriciteitsopwekking, helpt de groene stroom om meer dan 230.000 ton CO₂-uitstoot per jaar te vermijden. De groene stroom wordt gebruikt om de Europese fabrieken verder te verduurzamen en daarmee de CO2-uitstoot te verkleinen.

Ik hoop dat meer bedrijven geïnspireerd raken om eens te kijken naar groene PPA’s, zodat we gezamenlijk de CO₂-uitstoot wereldwijd kunnen terugdringen.

Over de auteur

Debby Slofstra is Country President van Schneider Electric in Nederland.

Recente expert-content