“Meer bits, minder watts”

Dat de minister van Economische Zaken en Klimaat spreekt van een energiecrisis, maakt de noodzaak om te verduurzamen nog duidelijker. De overheid, industrieën en huishoudens voelen die druk. Het elektriciteitsnetwerk is weliswaar nog niet berekend op de opslag van herbruikbare energie, maar ook ons digitale netwerk draagt bij aan duurzame ambities.

Dat Nederland hard werkt aan de transitie naar een duurzamer energiesysteem, is Hank Stokbroekx niet ontgaan. Als Vice President Huawei Enterprises Services ziet hij veel organisaties van binnen. “Als we kijken naar hernieuwbare energie, dan zit de bottleneck in ons elektriciteitsnetwerk. Waardevolle hernieuwbare energie gaat verloren omdat grootschalige opslag niet beschikbaar is. Als leveranciers van systemen voor zonne-energie merken we dat.”

Opslag van zonne-energie

“Bij Huawei willen we oplossingen vinden voor zulke vraagstukken”, vervolgt Hank. “Zo ontwikkelden we voor huishoudens het LUNA2000 batterijsysteem: een modulair systeem met een opslagcapaciteit van 5 tot 30 kWh. Omdat het systeem oude en nieuwe batterijen kan combineren, is het heel flexibel. We blijven geloven in hernieuwbare energie als onderdeel van onze visie ‘Tech for a Better Planet’. Daaronder vallen ook het verminderen van CO2-uitstoot en bijdragen aan een circulaire economie.”

Voetafdruk verkleinen

“Om onze CO2-uitstoot, die van onze leveranciers en onze klanten te verminderen, nemen we concrete en meetbare maatregelen”, stelt Hank. “Het principe daarbij is ‘meer bits, minder watt’. In 2021 hebben we onze belangrijkste producten al 1,9 keer zo energie-efficiënt kunnen maken als twee jaar eerder. En onze ambitie ligt op 2,7. Belangrijker nog: met onze technologische innovaties dragen we bij aan het optimaal digitaliseren van organisaties en industrieën, die daarmee hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen.”

Minder dan 1% plastic

“Opgeteld is de emissiereductie die we in de industrie voor elkaar krijgen, meer dan 10 keer zo groot als onze eigen CO2-voetafdruk”, concludeert Hank. “En toch blijven we kijken hoe we onze schoenmaat kunnen verkleinen. Met verpakkingen bijvoorbeeld. Vorig jaar gebruikten we 89% minder plastic voor de verpakking onze nieuwe serie smartphones. Het is ons gelukt om verpakkingen te maken met minder dan 1% plastic. Zo zetten we kleine en grote stappen in de duurzame ambitie die Huawei deelt met Nederland en de rest van de wereld.”

Over de auteur

Hank Stokbroekx is VP, Enterprise Service van Huawei Enterprise

Recente expert-content