• TSG
  • 20 april 2023

3 inzichten over het werven van jong technisch talent voor de energietransitie

De energietransitie komt handen tekort. En overal lees je dat de jonge generatie niet meer kiest voor (onmisbare) technische beroepen. Hoe zit dat eigenlijk? Gaat de energietransitie wel snel genoeg als er te weinig professionals beschikbaar zijn? We bespreken dit met Steve Mehlbaum en Suzanne Plettenberg van STAR Academy – die jonge trainees opleiden om aan de slag te gaan in de energie industrie.

Waarom willen zo weinig mensen in de energie industrie werken?

“Dat is niet meer helemaal waar.” Nuanceert Steve. “Toen ik 7 jaar geleden begon in de energiesector werd ik door vrienden inderdaad raar aangekeken. In hun ogen ging ik in de ‘olie en gas’. Dat imago had het echt en dat hielp niet. Maar dat is nu wel aan het veranderen: in de energiesector gaat het nu over renewables, circulariteit en duurzaamheid. Wij zien dat een baan in deze sector daardoor weer in trek raakt bij de jonge generatie.”

Suzanne vult aan: “Wij merken in elk gesprek dat de jonge generatie het onwijs belangrijk vindt om iets bij te kunnen dragen aan de energietransitie. Op open dagen en banenmarkten worden wij continu gevraagd naar wat wij daarin kunnen betekenen.”

Is dat waarom jullie traineeships zo’n nadruk leggen op duurzaamheid?

Suzanne: “Ja, absoluut. Die jonge technici zijn hard nodig. Er is in alle technische disciplines sprake van vergrijzing. Dus wij spelen graag in op hun vraag. Aan de andere kant leeft er natuurlijk ook bij opdrachtgevers een enorme vraag naar jonge professionals die aan de slag kunnen in hun projecten. Dat zijn grotendeels innovatieve duurzaamheidsprojecten.”

“Dat maakt het natuurlijk heel interessant. Je moet kennis hebben van bestaande én nieuwe technologie. En ook beschikken over nieuwe skills, omdat dit soort projecten anders werken. Soft skills zoals stakeholder- of omgevingsmanagement zitten bij ons in het pakket.. Dat maakt dat de professional van nu moet echt heel breed opgeleid zijn.”

Jullie traineeships dienen dus zowel jonge technici als opdrachtgevers?

“En meer! Dat we het traineeship zo bewust richten op de energietransitie is een mes dat aan vele kanten snijdt. Projecten krijgen daarmee toegang tot een nieuwe generatie, er gaan meer jonge mensen aan de slag in de energie industrie en er komen meer handen beschikbaar voor de energietransitie.”

Suzanne vult aan: “Voor ons is het natuurlijk ook heel goed. Wij zijn dankzij dit traineeship heel aantrekkelijk voor jonge professionals.”

 

Recente expert-content