• WTW
  • 14 november 2022

4 redenen om gelijk loon voor gelijk werk hoog op de agenda te zetten

Op 14 november 2022, Equal Pay Day, staan we stil bij het feit dat vrouwen gemiddeld genomen de rest van het jaar gratis werken in vergelijking met mannen.

Het lijkt de politiek niet te lukken om strengere wetgeving door te voeren om gelijk loon voor gelijk werk te waarborgen en transparant te maken. Het laatste voorstel, waarover nog steeds gedebatteerd wordt, stamt uit 2020. De ogen zijn daarom gericht op de EU, waar Equal Pay een beleidsspeerpunt vormt voor EU-voorzitter Ursula von der Leyen.

Er zijn veel redenen om het thema serieus te nemen en al een start te maken met het aantoonbaar maken van Equal Pay. Vier zaken maken dat dit thema in menig bestuurskamer onderwerp is (of zou moeten zijn) van gesprek:

  1. Equal Pay is belangrijk voor de bevlogenheid van medewerkers en één van de vier fundamenten waarop een High-Performance Employee Experience gebouwd kan worden. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar de onderkant van het loongebouw. Met de huidige inflatie is het de vraag of die nog wel voorziet in de basale levensbehoeften van medewerkers.
  2. De EU Pay Transparency Directive wordt naar verwachting eind 2022 of begin 2023 aangenomen. Bedrijven zullen de gegeven transitietijd hard nodig hebben om bestaande functie- en salarisgebouwen tegen het licht te houden, analyses uit te voeren, risico-inventarisaties en correcties te maken en verdere transparantie- en systeemvoorbereidingen te treffen.
  3. Investeerders kijken steeds breder bij het identificeren van mogelijkheden. Equal Pay wordt vaak meegewogen als onderdeel van ESG-Social, denk bijvoorbeeld aan de Bloomberg Gender-Equality Index.
  4. Hoe sneller bedrijven inzetten op Equal Pay, hoe langer zij dit in deze krappe arbeidsmarkt kunnen gebruiken als concurrentievoordeel, vooruitlopend op de bredere regulering en ontwikkelingen in de internationale arbeidsmarkt.

Equal Pay is een complex thema waarbij wetgeving, ambitieniveau, analyses, draagvlak, verantwoordelijkheid, transparantie en risico-inventarisatie allemaal een rol spelen. Daarnaast is het een onderdeel van het bredere begrip Fair Pay, dat ook het verschil tussen lage en hoge (top)salarissen, inclusieve arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen omvat.

Wil je weten hoe jouw organisatie ervoor staat als het gaat om Equal en Fair Pay? En wil je ermee aan de slag om je organisatie veerkrachtiger te maken en prestaties te maximaliseren? Wij hebben daarvoor de kennis, software en data- en inzichtgedreven oplossingen. Daarmee helpen we je graag navigeren en deze complexiteit afpellen.

Je kunt hier contact met ons opnemen.

Over de auteur

Maurits de Graaf is onderdeel van WTW’s Work, Reward and Career team en European Fair Pay Team. Maurits adviseert en ondersteunt werkgevers al ruim tien jaar rondom hun functie- en salarisgebouw en bredere arbeidsvoorwaarden om tot een robuust, eerlijk en modern pakket te komen dat een betere

Recente expert-content