Noord-Holland Noord kiest voor waterstof

Klimaatverandering is een groot en urgent probleem. Om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken, moeten we de huidige fossiele-energievoorziening in hoog tempo te vervangen door duurzame alternatieven. Klimaat neutrale waterstof is geschikt voor praktisch alle sectoren en kan ook op grote schaal geproduceerd worden. Dankzij het innovatieve karakter en de voordelen van de geografische ligging heeft Noord-Holland Noord alles in huis voor een duurzaam waterstofprogramma.

Noord-Holland Noord is er klaar voor om een echte Hydrogen Valley te worden. De regio werkt op dit moment al aan diverse waterstofprojecten in de hele waardeketen – van productie en transport tot distributie en eindgebruik. Naar verwachting wordt de Hydrogen Valley-status aan de regio toegekend. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Waterstoffabriek in Den Helder

In Den Helder wordt gewerkt aan de bouw van een waterstoffabriek voor de productie van koolstofarme waterstof. Den Helder is voor de bouw van deze waterstoffabriek een strategisch interessante locatie, vanwege de nabijheid van CO2-opslagcapaciteit in de Noordzee en verbinding met de bestaande gasinfrastructuur. Naar verwachting is de waterstoffabriek gereed in 2028.

Productie groene waterstof in Alkmaar

In Alkmaar bevindt zich een belangrijk expertisecentrum rond vergassingstechnologieën: InVesta. Het expertisecentrum focust zich op de versnelling van de productie van groene waterstof uit biomassa- en afvalstromen. De technologie heeft grote potentie, omdat deze schaalbaar is voor grote productievolumes. Binnen 5 jaar zijn installaties met een productiecapaciteit van meer dan 100 Megawatt haalbaar. Alkmaar is daarbij een Europese broedplaats voor grootschalige productie van waterstof uit biomassa- en afvalstromen.

Waterstof integreren in energie-infrastructuur

De capaciteit van het elektriciteitsnet in Noord-Holland Noord heeft zijn limiet bereikt. Netcongestie is het gevolg. Waterstof kan een deel van de oplossing bieden. Daarom wordt in de Wieringermeer onderzocht hoe binnen de huidige netcapaciteit lokaal waterstof geproduceerd kan worden. De waterstof kan worden ingezet om op een later moment weer elektriciteit te produceren. Het integreren van waterstof in de huidige energie-infrastructuur is een uitdaging die vraagt om nieuwe ideeën over systeemintegratie. De aanpak van het netcongestieprobleem in de Wieringermeer kan dan ook uitgroeien tot een Europees voorbeeldproject op het gebied van systeemintegratie, met waterstof in de hoofdrol.

Waterstof voor mobiliteit

Noord-Holland Noord heeft een sterke mobiliteitssector. In de regio wordt met het DUWAAL programma gezamenlijk de vraag en aanbod van waterstof voor mobiliteit georganiseerd. Hierbij wordt gewerkt met diverse deelprojecten, zoals: de waterstofwindmolen in Wieringermeer, transport via pijpleidingen en afgifte via 6 tankstations en 3 bunkerstations. In 2022 worden twee tankstations gerealiseerd, in Den Helder en Alkmaar. Het geplande waterstof-bunkerstation in de Buitenhaven van Den Helder moet één van de grootste in de Noordzeeregio worden (voor coasters, onderhoud energieparken en visserij).

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Het Ontwikkelingsbedrijf zet zich elke dag in om ondernemers te helpen groeien, innoveren en investeren. Ondernemers die in Noord-Holland Noord willen meeprofiteren van de groeiende waterstofontwikkelingen zijn van harte welkom voor kosteloos advies en begeleiding. Neem contact met ons op via: ondernemersloket@nhn.nl of kijk eerst op onze website.

Recente expert-content