• Freek Jansen
  • IG&H
  • 9 maart 2022

‘Expert-based AI bepaalt succes voor banken’

Financiële instellingen kennen de kracht van data en machine learning, maar de weg naar de werkvloer wordt te weinig gevonden. “Dat is jammer en onnodig, want er zijn goede mogelijkheden om met AI de medewerkers écht te ondersteunen in hun dagelijkse werk” stelt Director Freek Jansen van IG&H.  

Kansen voor procesverbetering

Financiële instellingen zetten data scientists vaak in om grote, organisatie brede problemen aan te pakken, denk bijvoorbeeld aan big-data projecten in het Know Your Customer domein. En waar banken ook ervaren zijn met het modeleren van interne ratings-based modellen, zijn ze vaak onervaren met het ontwikkelen en toepassen van proces ondersteunende AI. En daar ligt potentie; want in zowel retail als business banking zijn veel medewerker- en klantreizen afhankelijk van experts die beslissingen maken. Juist deze beslissingen kunnen ondersteund of zelfs overgenomen worden door machine learning algoritmes en dat maakt het verschil tussen een lang en kostbaar of een snel en kostenefficiënt proces.

Expert-based Artificial Intelligence

Expert-based AI is een sterke en gevalideerde manier om AI-modellen naar de werkvloervloer te brengen. Er zijn goede methodes ontwikkeld waarbij bancaire experts casussen labelen, waarna het algoritme de relatie tussen de inputvariabelen en de gewenste uitkomst leert. De modellen kunnen uiteenlopende beslissingen maken óf werknemers ondersteunen om de juiste route te kiezen. De praktijk toont aan dat de modellen vaak beter in staat zijn de juiste beslissing te maken dan een individu. De methode en techniek zijn onder andere toe te passen bij krediet acceptatie, portfolio monitoring of klant kwalificatie. Voordelen ten opzichte van klassieke aanpakken zijn dat er geen last is van gebrek aan historische data en bovendien begrijpen de werknemers de modeluitkomsten wat de mate van grip en acceptatie vergroot.

“De modellen verslaan individuele medewerkers als het aankomt op de juiste beslissing maken en de machines hebben nooit een slechte dag”

De tastbare waarde van AI

De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan snel en toepassingen zullen in de toekomst steeds vaker het dagelijks werk van medewerkers en de klantreis positief beïnvloeden. Inmiddels is duidelijk dat expert-based modellen significante werk- en kostenbesparingen combineren met een kwaliteitsimpuls aan de klant- en medewerkersreis. Ook de schaalbaarheid van een organisatie is een belangrijk argument om dagelijkse kern-processen te ondersteunen met AI. Banken en andere financiële instellingen die deze technologie effectief inzetten kunnen een flinke slag maken in het behalen van hun doelen.

 

Over de auteur

Freek Jansen is Director Business Lending bij IG&H, een toonaangevend consulting- en technologiebedrijf gespecialiseerd in de retail, financiële-en gezondheidszorgsector. Met meer dan 300 professionals in Europa, wordt IG&H erkend als Great Place to Work en blijft zich continu inzetten voor innovatie.

Recente expert-content