• Anton Timpers
  • 6 februari 2018

Investeer in de kleine boer

In 2050 moet de voedselproductie met ruim 60% gestegen zijn om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag. In de VS, Europa en Zuid-Amerika zijn de mogelijkheden tot uitbreiding van de productie en verbetering van het rendement beperkt. Dat betekent dat de groei van de voedselproductie vooral uit Afrika en Azië moet komen. In die markten nemen kleine boeren 80% van de voedselproductie voor hun rekening. Zij hebben over het algemeen geen of zeer beperkte toegang tot financiering om bijvoorbeeld te investeren in betere zaden, bemesting of in uitbreiding van hun grond. Hoe kunnen zij dan voor 60% meer opbrengst zorgen?

FMO - Dutch Development Bank Logo

Toegang tot financiering en agrarische innovaties

Om groei van de voedselproductie te stimuleren, moet de toegang van kleine boeren tot financiële diensten en agrarische innovaties worden verruimd. Dit is een van de speerpunten van FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank. Zo werken FMO en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) samen aan financiering voor kleine boeren en ontwikkelen zij projecten met grote landbouwcoöperaties en handelsbedrijven, die op hun beurt samenwerken met kleine boeren. Doel is altijd om naast financieel rendement ook sociaal rendement te behalen: het verbeteren van de levens van de boeren en de samenleving waarin zij leven, op een duurzame manier en vanuit een langetermijnvisie. Impact investment, kort gezegd. Voor FMO is dit de basis van waaruit alle activiteiten, groot en klein, worden ontplooid.

De koffiebranche op z’n kop

Ook kleine initiatieven kunnen grote impact hebben. FMO-partner Babban Gona werkt al 6 jaar samen met kleine boeren in Noord Nigeria en heeft significante groei van mais productie en rendement laten zien. Met een uitgebreid pakket van zaden en kunstmest op krediet, agronomische training, opslag en gecentraliseerde ver-markting is het bedrijf in staat geweest om de inkomens van de boeren tot wel 300% te laten stijgen en ook om zelf winst te maken. FMO helpt hen met de financiering hiervan. De uitdaging ligt in het vervolg; hoe kan FMO het bedrijf helpen om het aantal boeren dat hiervan profiteert te laten groeien van 17.000 nu tot de vele miljoenen kleine boeren in het arme noorden van Nigeria? En kunnen andere bedrijven in Afrika en Azië leren van het succes van Babban Gona?

Investeren in de toekomst

Iedere kleine boer die in staat is om op duurzame wijze meer te produceren is een stap op weg naar 60% hogere voedselproductie. Investeren in kleine boeren is investeren in de toekomst van ons voedsel.

Over de auteur

Anton Timpers is Senior Investment Officer Agribusiness bij FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank. Hij is verantwoordelijk voor Farmer Finance – financieringsoplossingen voor (kleine) boeren in ontwikkelingslanden. Meer weten over agrarische projecten of FMO? Kijk op www.fmo.nl

Recente expert-content