• Pascal Besselink
  • 28 september 2018

Ontslag om bedrijfseconomische reden: laat werknemer en werkgever aan het woord

Hoogste tijd voor een mondelinge afhandeling in ontslagprocedures bij het UWV. Dat leidt niet alleen tot meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, maar vooral ook sneller tot meer acceptatie van de uiteindelijk door het UWV af te geven toestemming.

Van de zomer werd er fikse kritiek geuit op de ontslagprocedures bij het UWV als het gaat om het toewijzen van ontslagaanvragen van werkgevers op grond van bedrijfseconomische redenen. Er wordt te makkelijk uitgegaan van het verhaal van de werkgever, zo luidt de kritiek. De cijfers worden nauwelijks gecontroleerd, aldus de Inspectie SZW naar aanleiding van een door haar gehouden enquête.

Mondeling horen

Ik roep al jaren dat ik het onbegrijpelijk vind dat een UWV- ontslagprocedure volledig schriftelijk, en dus zonder het mondeling horen van werkgevers én werknemers, plaatsvindt. Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kent standaard een mondelinge behandeling.

Hoor en wederhoor zou ook bij het UWV standaard de procedure moeten zijn en niet te worden beperkt tot alleen schriftelijke rondes. Dan krijgen werknemer en werkgever de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. Je krijgt  vaak net wat meer feiten boven tafel dan wanneer de procedure beperkt blijft tot enkel een schriftelijke ronde.

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Het komt regelmatig voor dat werknemers opeens een vacature zien van hun ex-werkgever voor bijna een gelijke functie, nadat ze na toestemming van UWV zijn ontslagen. Dat  terwijl een werkgever na toestemming voor ontslag van het UWV geen nieuwe werknemer in dienst mag nemen binnen 26 weken voor dezelfde werkzaamheden zonder eerst de ontslagen werknemer(s) daarvoor te hebben benaderd. De ontslagen werknemer moet dan voorrang krijgen. Dat noemt men de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Volgens de Inspectie SZW werkt ook deze wettelijke regeling niet. De werkgever loopt hier ook een risico als hij zich er niet aan houdt: een werknemer kan namelijk eisen dat hij weer in dienst genomen wordt voor die functie en dat hij loon betaald krijgt. Hoogste tijd dus voor een mondelinge behandeling in ontslagprocedures bij het UWV, net zoals in ontbindingsprocedures bij de kantonrechter. De onvrede over dergelijke toestemmingen is nu namelijk te vaak groot.

Over de auteur

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS

Recente expert-content