• Jeroen de Graaf
  • Ematters
  • 2 augustus 2021

Zo schrijf je een succesvolle ondernemingsstrategie met het OGSM-model

Bied richting voor de toekomst, kwalitatief en kwantitatief, maar geef vooral sturing binnen de gehele organisatie!

Bij verschillende organisaties en multinationals mocht ik de overall-ondernemingsstrategie ontwikkelen. Daarvoor gebruikte ik frequent het OGSM-model. Het OGSM-model is een prima model om de overkoepelende strategie in één pagina op kwalitatieve en kwantitatieve waarden te beschrijven en deze door te voeren in de organisatie.
Het model is ook een prachtig hulpmiddel bij het creëren van een omnichannel-strategie. Een onderneming die geen heldere strategie heeft en geen meetbare doelen heeft geformuleerd, zal er niet in slagen om het verhaal van de organisatie over te brengen op de medewerkers (en op de doelgroep). In dit blog deel ik mijn ervaringen delen met het OGSM-model.

Wees efficiënter en effectiever met het OGSM-model
Het is me opgevallen dat ondernemingen die het OGSM-model gebruiken een stuk efficiënter zijn dan organisaties die dat niet doen. Dit komt doordat de eerste groep werkt vanuit één duidelijke strategie; er is focus en de KPI’s zijn helder. Daarbij is het belangrijk dat directie en managementteam de start maken bij het schrijven maar ook bij het uitwerken van het OGSM-model. Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste stakeholders betrokken zijn bij het beschrijven van de strategie, kwalitatief en kwantitatief, maar ook dat de verschillende afdelingen en managers bekend zijn met elkaars KPI’s en afhankelijkheden.
Wil een onderneming een toekomstbestendige hartslag hebben dan is een strategie onontbeerlijk. De wereld verandert continu en dat geldt ook voor je doelgroep. De onderneming moet daarom wakker en alert zijn. De doelgroep zet kleine stapjes en ontdekt de mogelijkheden van nieuwe technologieën, Internet of Things en nieuwe devices. Laat ik eerst wat meer vertellen over het OGSM-model.

Zo werkt het OGSM-model

Een onderneming zonder duidelijke strategie en meetbare doelen kan z’n verhaal niet helder overbrengen op de medewerkers (en op de doelgroep). Met andere woorden: een organisatie is stuurloos zonder strategie. Met de OGSM-methode ben je in staat om eenduidige en authentieke doelstellingen te formuleren. Het OGSM-model beoogt om je een goede strategie te bieden voor de komende vastgestelde periode (2 of 3 jaar).

Het OGSM-model kenmerkt zich door de volgende elementen (zie ook figuur 1):
• Objective – de ambitie, of ook wel de purpose, moet duidelijk zijn en authentiek: het verklaart in één zin waarom jouw onderneming bestaat. Deze zin moet bij iedere medewerker in het geheugen gegrift staan (ze zouden de regel bij wijze van spreken moeten kunnen oplepelen als ze midden in de nacht wakker worden gemaakt);
• Goals – doelen zijn kwantitatieve mijlpalen (zoals omzet, marge, rendement, NPS);
• Strategy – de strategie moet in een duidelijke zin zijn beschreven om de kwantitatieve doelen te realiseren, zoals hierboven genoemd.
• Measures – last but not least heb je maatregelen nodig met KPI’s om de voortgang van de strategie te meten en concrete stappen die uitvoering geven aan de strategie. Deze acties hebben weer een link met de kwantitatieve doelen.

Je schrijft vanuit directie/management het OGSM-model op één pagina. Hierna neemt iedere manager een deel van de OGSM mee die betrekking heeft op zijn of haar afdeling en schrijft deze verder uit met het team. De afhankelijkheden van de andere afdelingen worden hierin meegenomen; deze deelt de manager met de eigen afdeling. Je kunt hierna voor ieder onderdeel van de organisatie een OGSM schrijven. Met als doel dat iedereen betrokken is bij de strategie en iedereen ook echt meewerkt aan de visie van het bedrijf. Dit om de oude bekende silo’s te voorkomen.

Kortom: elke afdeling heeft één OGSM en ze zijn allemaal verbonden met het hoofd-OGSM-model. Het ontwikkelen van een OGSM-model is geen top-downproces, maar meer een integratie met de stakeholders (afdelingen). Elke stakeholder/afdeling moet zijn eigen deel schrijven in de sub-OGSM, die weer gelinkt is aan de hoofd-OGSM. Op deze wijze kun je een accurate integrale strategie realiseren. Een gouden tip is om een onafhankelijke consultant/SPOC (Single Point of Contact) in te schakelen die het totale proces aanstuurt. Dit kan bijdragen aan een goed intern proces waarbij verschillende interne belangen niet worden vermengd of worden vergeten.

Hoe veranker je de strategie in de organisatie?

Als je de OGSM-strategie hebt bepaald moet je deze verankeren in de onderneming. De strategie, de doelen en de metingen zijn KPI’s die de teams moeten verwezenlijken. Je hebt dus naast een proces voor de realisatie van het OGSM-model ook goede communicatie nodig om het model in de praktijk te brengen en om het effectief te laten zijn in het interne-communicatieproces. Hoe zorg je ervoor dat het model wordt geadopteerd door het management, de collega’s en de teams die het moeten gaan realiseren?

De uitdaging van goede interne en externe communicatie

Het is een interessante uitdaging om de veranderingen op een zodanige manier te communiceren dat de medewerkers de nieuwe werkwijze zullen begrijpen en zullen omarmen. Het spreekt voor zich dat wijzigingen in de vaste structuren een grote impact hebben op hun manier van werken en hun gedrag. Het is heel gebruikelijk dat niet iedereen in de organisatie in de veranderingen meegaat – sommige mensen zijn ertegen, anderen zullen zeggen dat ze het ermee eens zijn maar denken er uiteindelijk toch anders over, en weer anderen gaan niet met deze strategie (verandering) mee omdat ze allerlei redenen hebben om te geloven dat het mislukt. Wil je veranderingen in de strategie op een goede manier overbrengen dan is het belangrijk om je bewust te zijn van de ‘Authority Figure’.

De Authority Figure helpt je met je communicatie

De Authority Figure is een efficiënt hulpmiddel om beter te begrijpen hoe communicatie werkt. Iedereen interpreteert informatie tijdens een presentatie, een bijeenkomst of een gesprek op een andere manier. De reden hiervoor is eenvoudig: het heeft te maken met het moment, de omgeving, de houding en zelfs de emotionele gesteldheid van die persoon. De manier waarop je praat heeft rechtstreeks invloed op de manier waarop mensen luisteren. Dit maakt de Authority Figure tot een zeer interessant model en een mooi hulpmiddel om verbinding te leggen door de manier waarop je communiceert. In mijn volgende blog zal ik uitgebreid ingaan op de Authority Figure.

Over de auteur

Jeroen is werkzaam bij Ematters in de positie Managing director. Hij is verantwoordelijk voor de strategie, visie en missie van de organisatie. Naast het behalen van de resultaten met het team is een belangrijke KPI de NPS van de organisatie en de klanten. Hiernaast is Jeroen verantwoordelijk voor diverse strategische vraagstukken bij diverse klanten van Ematters.

Recente expert-content