Succesfactoren voor innovatie in het publieke domein

In een wereld waarin innovatie en aanbestedingsprocedures vaak op gespannen voet staan, staat Spark design & innovation aan de voorhoede van verandering. Stel je voor: voordat gemeenten een aanbesteding uitzetten, doorlopen ze eerst een gedegen ontwerpproces met een ervaren ontwerpbureau. Dit resulteert in betere producten in de publieke ruimte met lagere uitvoeringsrisico’s. Spark heeft bewezen succesvol te zijn in samenwerking met gemeenten, gericht op waardevolle innovaties ter voorbereiding op aanbestedingen.

Hier zijn vier succesfactoren om de uitdagingen van aanbestedingen te transformeren in kansen voor echte innovatie:

1. Goed doordachte specificaties: Leveranciers moeten een aanbod doen op basis van functionele eisen. Zonder een concreet ontwerp hebben leveranciers inherent verschillende visies op het eindproduct bij het doen van hun aanbod. Dit maakt het voor gemeenten een complexe taak om deze biedingen te evalueren. Het opstellen van een gedetailleerd ontwerp vóór de aanbesteding zorgt niet alleen voor meer vergelijkbare biedingen, maar de functionele eisen worden ook aanzienlijk beter overwogen.

2. De gemeente als ontwerper: Om de levering van een nieuw product succesvol aan te besteden, wil je al een ontwerp hebben. Een onafhankelijk ontwerpbureau is ideaal om een gemeente te ondersteunen in een gezamenlijk ontwikkelingsproces. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld samengewerkt met Spark om een behuizing voor de organische afvalcontainer te ontwerpen. Dit ontwerp is ontwikkeld met een scherp oog voor de behoeften van de gemeente en haar burgers.

3. Het haalbare ontwerp: Een nieuw ontwerp heeft alleen waarde als het ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het ontwerp moet dus haalbaar zijn met gangbare materialen en technieken, zodat zoveel mogelijk leveranciers een goede aanbieding kunnen doen.

4. Ruimte voor de fabrikant: Het is essentieel om het ontwerp duidelijk te documenteren voor zowel de gemeente als de leverancier. Maar het is ook belangrijk om ruimte te laten voor input op het gebied van produceerbaarheid. Een ervaren fabrikant kent zijn eigen productiemogelijkheden het beste en kan hier effectief op inspelen binnen het kader van het ontwerp.

Kortom, een zorgvuldig ontwerpproces vóór de aanbesteding is de sleutel tot succes. Gemeenten die streven naar vooruitstrevende innovaties worden aangemoedigd om deze benadering te omarmen. Neem vandaag nog contact op met Spark om uw ideeën te bespreken en ambitie om te zetten in tastbare resultaten voor de hele gemeenschap.

Recente expert-content