• Hen Snackers
  • 21 juli 2016

Geef vertrouwen, krijg gratis advies

Laatst las ik een artikel in NRC Next over positief leiderschap, dat me aan het denken zette. Zo werd gesteld dat wanneer een leidinggevende feitelijk evenveel positieve als negatieve feedback geeft, de perceptie toch zal zijn dat hij een notoire zeikerd is. De conclusie luidde dan ook dat het nog best een uitdaging is om de balans te vinden voor een positief werkklimaat. Ik denk dat het belangrijk is om juist ook feedback te kunnen ontvangen in de rol van leidinggevende. Ik ben er zelfs van overtuigd dat feedback de olie is voor de motor van de organisatie.

Zorg voor verjonging van het management

Onze klanten zien ons als trusted advisor. Het kunnen geven van advies speelt hierbij een belangrijke rol. Als organisatie moet je intern dus het goede voorbeeld geven. Zo heeft QNH een open cultuur, die we zowel intern als extern uitdragen. Er moet een omgeving van vertrouwen zijn waarin je elkaar kunt helpen door het geven van feedback. De jongere generatie gaat vaker actief op zoek naar feedback en geeft ook makkelijker advies. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende verjonging is in het management. Een lastige uitdaging als je al erg tevreden bent met het bestaande management.

Challenge je collega’s

Ik merk dat het feedback geven echt moet groeien binnen de organisatie. Zo durven mensen bij ons in de organisatie nu al meer feedback te geven dan een jaar geleden. Hier ligt ook een actieve rol voor de manager. Het is de taak van de manager om zijn collega’s te challengen. Zo vraag ik na elke presentatie of de toehoorders nog tips voor me hebben. De reacties worden steeds spontaner. Natuurlijk is het niet altijd leuk om te horen, maar toch blijf ik mensen uitdagen. Juist de mensen die wat hiërarchischer ingesteld zijn en het nog lastig vinden om advies te geven. Ook managers probeer ik te challengen om meer om feedback te vragen bij hun team en – ook heel belangrijk – het goed te kunnen ontvangen. Juist door kritiek te zien als gratis advies gaat ook het ontvangen ervan beter.

Ontwikkel langetermijnrelaties met klanten

We gaan bij onze klanten voor langetermijnrelaties en niet voor snel gewin. Om dit te bereiken moet een basis van openheid en vertrouwen zijn. Bij projecten bestaan er soms bepaalde verwachtingen in tijd, geld en output, die niet altijd even realistisch zijn. Hoewel de boodschap soms niet leuk is moeten onze consultants daar wel eerlijk over communiceren en de verwachtingen managen. Intern ‘oefenen’ heeft dus ook strategisch nut. Het zorgt voor een positief effect op de relatie die we op de lange termijn met onze klanten aan gaan.

Iedereen heeft wel iets te melden

Er zijn verschillende functies en rollen binnen de organisatie waarbinnen ieder z’n eigen expertise en blik op de wereld ontwikkelt. Zo heeft iedereen wel iets te melden, of het nou vakinhoudelijk is of gaat om de kwaliteit van de kroketten in de kantine. YoungQ is hier een mooi voorbeeld van. YoungQ bestaat uit ‘jonge’ professionals die het leuk vinden om vanuit eigen initiatief te brainstormen over bepaalde onderwerpen, gezellige dingen te ondernemen en kennis uit te wisselen. Zo kwamen zij eens met kritiek op een van onze verdiepingen. Ze vonden het een weinig inspirerende plek en eigenlijk hadden ze ontzettend gelijk. We hebben ons toen meteen ontdaan van het oude meubilair en de inrichting helemaal opgefrist.

Binnenkort heb ik weer een afspraak met ze. Op basis van het artikel ‘Wat maakt een goede manager’ op de site van Management Team wilden ze wel van gedachten wisselen over hoe de jongste generatie aangestuurd wil worden. Dat is toch geweldig? Ik ben blij met alle feedback, opbouwende kritiek en advies die ik maar kan ontvangen, want zonder wrijving geen glans!

Over de auteur

Hen Snackers is medeoprichter en algemeen directeur van QNH Consulting BV. Deze IT-consultancy en kennispartner helpt organisaties, via partnership in IT, met het bijsturen en verbeteren van hun bedrijfsvoering door de inzet van slimme IT oplossingen. “We werken niet vóór organisaties, maar mét organisaties, daar ligt onze kracht en groeipotentie”. Hen bekleedde diverse directiefuncties bij Ordina TTI en ELC Technologies voordat hij met QNH van start ging.

Recente expert-content