• Okke Tissing
  • 16 november 2018

Meesters van innovatie

Als je de ambitie hebt om niet alleen sim-kaartjes, werkstations en Wide Area Networks te verkopen, maar een ‘trusted advisor’ wilt zijn die over de volle breedte waarde toevoegt aan de digitale transformatie van de klant, wat doe je dan? KPN ICT Consulting deed het voor de hand liggende: eerst naar jezelf kijken.

Van etalage naar experience

Bij digitale transformatie gaat het om business- en technologische vragen die vaak in elkaar overlopen. Daar heeft KPN ICT Consulting direct mee te maken. Snelle technologische ontwikkelingen en een andere marktdynamiek, zoals meer kleinschaligheid, pilots in plaats van watervalprojecten of de behoefte aan duurzaamheid, betekenen dat deze transformatie ook op nieuwe manieren moet plaatsvinden. Reden voor KPN om hun nieuwe Experience Center te voorzien van een aparte ruimte voor Design Thinking, ofwel ontwerpdenken. In multidisciplinaire teams nadenken over de vraag áchter de vraag.

Concepten ontwikkelen vanuit verschillende invalshoeken en deze uiteindelijk te vertalen naar prototypes. Om de consultants vertrouwd te maken met de nieuwe manier van werken werd de opleiding ‘Master of Creative Innovation’ ontwikkeld – natuurlijk in co-creatie, in dit geval met een externe trainingspartner. In pilots werden de onderdelen van de nieuwe aanpak getest en intussen zijn er al tien consultants opgeleid. Ze hebben in de korte tijd dat het Digital Dutch Experience Center open is met een snel groeiend aantal klanten creatieve oplossingen gezocht voor uiteenlopende vragen als de detectie van verkeerspatronen in bezoekersstromen of slimme manieren om terreinen te bewaken. Nieuwe klanten staan te wachten.

Magic bullet in a black box

Het is een heel andere manier van werken, dat geeft Lead Consultant Strategie Okke Tissing direct toe. “Toen ik in 2017 binnenkwam bij KPN ICT Consulting, zag ik een organisatie die fantastische producten heeft om bij de klant echt impact te maken. Mijn ambitie is om er een consultancypraktijk aan te koppelen op basis van Design Thinking – design consultancy. Met de kwaliteit van onze producten, diepe kennis op technologisch gebied en de scope van ons partnernetwerk – van het grote Microsoft tot de kleinste startup – zijn we beter dan wie ook in staat om in het digitale domein een verbinding tot stand te brengen tussen de vraag en de oplossing. Het nieuwe Experience Center is daar met z’n drie verschillende ruimten – voor ontmoeten, samen ontdekken en co-creatie – speciaal op ingericht. Zo krijg je oplossingen die werken, waar draagvlak voor is en is er voldoende aandacht voor acceptatie. Binnen KPN ICT Consulting hebben we daarvoor STAM bedacht: strategie, transformatie, adoptie en management. Dus ben ik het  STAM-hoofd en komen we voor onze kennisontwikkeling regelmatig bij elkaar in de bij STAM-kroeg. Klinkt flauw misschien, maar iedereen wist het binnen de kortste keren en het helpt mij om mijn doelen te bereiken: een consulting dienstverlening ontwikkelen die past bij de vragen van morgen en op die manier de beste innovatiepartner worden. Design Thinking is geen ‘magic bullet in a black box’, maar een aanpak die resultaat oplevert. We hebben het zelf ondervonden, zijn anders gaan werken, meer een lerende organisatie geworden. Van die kennis laten we de klant ook profiteren.”

Het is nog niet klaar. “De komende tijd wil ik nog 20 consultants opleiden en de cultuuromslag verder doorzetten”, zegt Okke. “En zorgen dat de business leert werken vanuit de filosofie van ontwerpdenken, zodat we vanuit alle verschillende disciplines kunnen werken aan focus, het toevoegen van echte business value en aan de beste oplossingen voor onze klanten.”

Over de auteur

Okke Tissing is Lead Consultant Strategie bij KPN ICT Consulting en houdt zich bezig met Creative Strategic Innovation.

Recente expert-content