‘Digitale nachtzuster geeft ouderenzorg extra ogen’

Valpreventie bij bewoners is binnen zorginstellingen een belangrijke uitdaging en verantwoordelijkheid. Bestaande oplossingen, zoals alarmkoorden en op het lichaam gedragen valdetectoren, zijn doorgaans vrij inaccuraat. Loos alarm zorgt dat zorgpersoneel vaak onnodig in actie moet komen. Nieuwe technologie op basis van optische sensoren in combinatie met machine learning brengt hierin verandering.

De door Kepler Vision Technologies ontwikkelde ‘Kepler Night Nurse’ werkt op basis van geautomatiseerde analyse van videobeelden – ook ’s nachts. “Dit is heel accuraat, veilig en waarborgt de privacy van de cliënt”, vertelt medeoprichter Marc van Oldenborgh van de tech-startup.

“Deze oplossing heeft voor iedereen meerwaarde”, zegt Boris Schrijver van Schuberg Philis over de ‘Kepler Night Nurse’. De IT-dienstverlener uit Schiphol-Rijk speelt een belangrijke rol bij het op grote schaal beschikbaar stellen van de technologie en ondersteuning bij verdere doorontwikkeling van het product. “De Kepler Night Nurse is voor de volle honderd procent veilig en betrouwbaar. “Wij stellen de oplossing beschikbaar voor organisaties die niet de benodigde bandbreedte en technologische basis hebben. De installatie werkt met een zogeheten “edge device” voor lokale analyse – de informatie gaat dus niet het internet over, maar blijft binnen de zorginstelling. Een eventueel alarm bij een incident wordt via de cloud naar de zorgverleners gestuurd.”

Waar Kepler Vision zich puur focust op de ontwikkeling en marketing van het product, richt Schuberg Philis zich binnen het partnership zoals gezegd op de schaalbaarheid en implementatie van het product.

“We worden steeds vaardiger in het draaien van machine learning en kunstmatige intelligentie binnen verschillende missie-kritische omgevingen”, aldus Boris Schrijver van Schuberg Philis.
Hij doelt daarmee op zorginstellingen, maar ook op publieke ruimtes zoals stations en luchthavens. Tevens kunnen processen bijvoorbeeld postcentra, distributiecentra en productieomgevingen door monitoring veiliger en beter worden.

Afname meldingen
Bij zorginstelling Oktober, met meerdere locaties in de regio Eindhoven, heeft men al ervaring met de nieuwe detectie- en preventieoplossing. De Kepler Night Nurse maakt volgens adviseur informatietechnologie Jaap Veerhoek een einde aan uiteenlopende naast en door elkaar heen gebruikte domotica. “Inmiddels is het aantal meldingen voor een locatie met 4 afdelingen van 8 cliënten teruggebracht van 3.000 tot 300 per nacht. Verpleegkundigen kunnen zich focussen op het verlenen van de juiste zorg, waardoor het werkplezier toeneemt en de werkdruk vermindert.”

NEN7510 certificatie
De Kepler Vision-technologie is NEN 7510-gecertificeerd. Daarnaast is de oplossing geregistreerd als medisch hulpmiddel, wat iets zegt over de betrouwbaarheid en de zorgvuldigheid van het ontwikkelproces.

Over de auteur

Boris Schijver is als Mission Critical Engineer werkzaam bij Schuberg Philis.

Recente expert-content