• Maria Yarbug
  • 17 oktober 2018

Innovatiebox: hanteer juiste transfer pricing voor het grootste voordeel

Ondernemingen die vernieuwende producten, processen of programmatuur ontwikkelen, kunnen in aanmerking komen voor de Innovatiebox. Hierbij krijgen zij korting op de vennootschapsbelasting over de winst voortkomend uit innovatie. De innovatieve opbrengsten worden niet tegen 25 procent, maar tegen maximaal 7 procent vennootschapsbelasting belast. Mooi meegenomen! Wist u dat de verrekenprijzen (transfer pricing) die u hanteert effect kunnen hebben op het Innovatiebox-voordeel? Dat voordeel wordt in beginsel bepaald aan de hand van de marge per innovatief product. Door een goed onderbouwde verdeling van kosten en opbrengsten kunt u wellicht meer voordeel toerekenen aan de Innovatiebox.

Transfer price documentatie: fiscaal voordeel optimaliseren

Door nieuwe wetgeving, zowel op het gebied van de innovatiebox als in het kader van transfer pricing, is het meer dan ooit zaak uw documentatie op orde te hebben. De Belastingdienst let hier scherper op, maar het kan ook helpen uw fiscaal voordeel te optimaliseren. Wanneer uit uw transfer pricing-documentatie blijkt dat u in Nederland innovatieve activiteiten ontplooit, kunt u meer voordeel toerekenen aan de Innovatiebox (verwijzend naar dat ‘transfer pricing’-onderzoek) dan wanneer u niet over dat soort documentatie beschikt.

Zoals een nieuwe klant van ons met een entiteit in Indonesië. De onderneming had daar onvoldoende aandacht besteed aan de juiste transfer pricing-documentatie. Wij hebben onderzoek gedaan naar de interne verrekenprijzen, met als resultaat een aanvullende aftrekpost in Nederland van maar liefst 250.000 euro. Deze aftrekpost stond nog los van de Innovatiebox. Dit voorbeeld illustreert het belang van de juiste verrekenprijzen. Niet alleen bij internationale handel, maar ook binnen Nederland, wanneer geen sprake is van een fiscale eenheid.

Aandacht voor juiste verrekenprijzen

Wanneer de verschillende entiteiten een fiscale eenheid vormen, is de gedachte vaak dat het niet uitmaakt hoe de onderlinge prijzen bepaald worden, omdat voor de verschillende entiteiten uiteindelijk samen aangifte wordt gedaan. Wanneer slechts één entiteit van de fiscale eenheid de Innovatiebox kan toepassen, gaat deze gedachte al niet meer op. Maar ook wanneer een entiteit buiten de fiscale eenheid valt, maar wel (gedeeltelijk) uw eigendom is, kunnen de onderling gehanteerde prijzen effect hebben op het Innovatiebox-voordeel.

Daarom verdient de onderbouwing van de juiste verrekenprijzen zeker ook uw aandacht in een puur Nederlandse situatie. Mede omdat de fiscale eenheid zoals wij die kennen, volgens de laatste stand van zaken, niet in de huidige vorm zal blijven bestaan.

Opbrengsten goed verdelen voor maximaal voordeel

Een belangrijk aandachtspunt daarbij is niet alleen de juiste toerekening van kosten, maar zeker ook van de opbrengsten. In de praktijk zien we vaak dat een groep in de ‘ontwikkel-BV’ kosten maakt, maar geen of onvoldoende opbrengsten aan die BV toerekent. Die opbrengsten komen dan ten onrechte in andere entiteiten terecht. Zeker wanneer geen sprake is van een fiscale eenheid, kan de onderneming minder gebruik maken van de Innovatiebox, terwijl de opbrengsten juist te danken zijn aan de activiteiten in de ‘ontwikkel-BV’. Daarmee doet een ondernemer zichzelf tekort.

Voorop staat uiteindelijk dat u scherp op het netvlies heeft waar de onderneming voor staat en met welke activiteiten u omzet en winst maakt. Wanneer u de juiste kosten én opbrengsten verantwoordt in de juiste entiteiten, beschikt u over de juiste onderbouwing voor eventuele toerekeningen in de Innovatiebox. En zo optimaliseert u de mogelijkheden om uw Innovatiebox-voordelen te maximaliseren.

Meer informatie

Wij kunnen u helpen met het verbeteren van de organisatie van uw innovatieprocessen en bij het optimaliseren van WBSO en Innovatiebox. Uitgebreide informatie over de WBSO en Innovatiebox vindt u hier.

Komt u in aanmerking? Doe de check!

Bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor deze regelingen? Op www.bdo.nl/innovatiebox vindt u twee checklists die u hiervan een eerste indruk geven. Uiteraard lopen onze specialisten deze checklists graag vrijblijvend en kosteloos met u door. Neem hiervoor contact op met een van onze specialisten.

Over de auteur

Maria Yarbug is senior manager op de fiscale adviesafdeling van BDO Hengelo. Zij is aanspreekpunt voor haar klanten (met name actief in de technologiebranche) en houdt zich bezig met diverse fiscale vraagstukken, zoals herstructureringen en transfer pricing.

Recente expert-content