‘We moeten als mkb bedrijven wél onze verantwoordelijkheid nemen’

De natuur heeft ongelooflijke klappen gekregen, weet Claudi Groothuis, algemeen directeur en medeaandeelhouder van familiebedrijf Groothuis Bouwgroep te Genemuiden. ‘De mens is hiervoor aansprakelijk. Dus moeten we ook als mkb bedrijven onze verantwoordelijkheid nemen en duurzaam beleid voeren.’ Groothuis Bouwgroep neemt al jaren hierin het voortouw. ‘Bouwen is slecht voor de natuur. Zeker als je kijkt naar hoe er decennialang industriële massaproductie heeft plaatsgevonden.’ Dat kan en dat moet anders. Circulair bouwen is één. Duurzaam bouwen twee. Met veel meer aandacht voor natuurlijke bouwmaterialen.

‘Het is aan ons om de aarde goed door te geven aan volgende generaties. Daarom kiezen we bij Groothuis Bouwgroep exclusief en met liefde voor rentmeesterschap.’

Visie en strategie

‘Rentmeesterschap is een oud Bijbels woord, maar het past bij onze identiteit en bij de verantwoordelijkheid die we, samen met onze medewerkers, partners en klanten op onze schouders nemen om de uitdagingen van deze tijd tegemoet te treden. Daarbij mag je niet verwachten dat alles morgen anders is. Verandering gaat geleidelijk.’ Met bewustwording – en het bieden van alternatieven – als eerste stap.

Stikstofprobleem

‘Laten we er eerlijk over zijn: wij zorgen als bouwsector voor een enorme CO2-uitstoot, een groeiend stikstofprobleem. We kunnen dit probleem samen met de landbouwsector aanpakken. Door de jaren heen zijn voor de bouw allerlei chemische materialen ontwikkeld, maar als je kijkt naar de natuurlijke bronnen die de aarde ons geeft, dan kunnen we daar nog heel veel winnen. Er zijn volop natuurlijke bouwmaterialen die een duurzaam en klimaatneutraal alternatief bieden. Het ontwikkelen van kennis is nodig om deze alternatieven ook echt toe te passen.’

Duurzaam en circulair

‘Als familiebedrijf zijn we vertrouwd met pionieren. We zien dat terug bij onze medewerkers die zich verdiepen in innovatieve technieken en de inzet van andere materialen. Dat impliceert tevens goed voorraadbeheer en verantwoord omgaan met afvalstromen. Maar: het doorvoeren van duurzaamheid en circulariteit in alle processen, van ontwerp tot engineering en uitvoering, kan alleen door toewijding én samenwerking vanuit de keten én vanuit de behoefte van de opdrachtgevers. Het ultieme doel is om natuur, dier en mens weer te laten floreren. Tenslotte hebben we de aarde slechts te ‘leen’. Daarom gaat onze inzet verder.’

Over de auteur

Claudi Groothuis is algemeen directeur en medeaandeelhouder van familiebedrijf Groothuis Bouwgroep

Recente expert-content