• Charles Vinke
  • 1 december 2015

Iedereen is niet gelijk

Aristoteles zei al: De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken. Iedereen is niet gelijk. Iedereen is anders. Maar iedereen verdient wel een gelijke kans. Een kans op geluk, op succes, op maatschappelijke relevantie, op erbij horen. En op dat vlak hebben we in Nederland nog werk te doen.

Er ligt veel nadruk op verschillen. Het is op zich prima dat er wordt gekeken naar verschillen tussen mensen. Het is alleen jammer dat er wordt gekeken naar de beperkingen die verschillen opleveren. Dat is de reden dat de inclusieve samenleving nog niet voldoende vorm krijgt. We moeten anders denken. We moeten denken vanuit de kansen die verschillen opleveren en zoeken naar dingen die mensen juist wel kunnen.

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die deze kanteling aan het maken zijn. Er zijn IT bedrijven die inzien dat mensen met een autistische stoornis uitstekende software testers zijn. Hun concentratievermogen is beter dat dan van de gemiddelde mens. Consumentenmerken erkennen dat medewerkers met een andere etnische achtergrond de klanten uit hun eigen groep beter begrijpen en bedienen.

Bij Asito werken naast de autochtone Nederlandse collega’s, ook mensen van meer dan 100 nationaliteiten, mensen met een beperking, mensen met verschillende geloofsovertuigingen, mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest en alle andere ‘kleuren’ die je maar kunt bedenken. Voor ons is die diversiteit bijzonder waardevol. Volgens mij valt of staat het succes van een inclusieve organisatie bij de dialoog, bij het verbinden van mensen op persoonlijk vlak. Groepen mensen praten over elkaar, individuen kunnen mét elkaar praten. Wij willen mensen met elkaar verbinden door elkaar ruimte te gunnen en tegelijkertijd de samenwerking te zoeken. Daar besteden we bij Asito veel tijd een aandacht aan. De vraag is: hoe kunnen we samen op weg naar succes? Zowel individueel succes als voor Asito in haar geheel.

Het lukt de overheid niet om dit maatschappij breed vorm te geven. En dat is niet zo gek. Want hoe multicultureel je wijk ook is, de meerderheid van de mensen blijft bij hun eigen groep. Dat is natuurlijk gedrag. Maar op de werkvloer werk je iedere dag samen met je collega’s, waar die ook vandaan komen. Daarom is in mijn visie het bedrijfsleven de belangrijkste schakel in het realiseren van een samenleving waar mensen samen leven, en niet naast of langs elkaar. Als in het bedrijfsleven gelijke kansen worden geschapen voor alle mensen, creëer je een diverse werkvloer waar individuen elkaar leren kennen. Waar individuen zelf een oordeel over mensen kunnen vormen, en niet af hoeven te gaan op vooroordelen over hele groepen mensen.

Over de auteur

Charles Vinke is sinds 1 januari 2015 algemeen directeur van Asito. Vinke is sinds vijf jaar in dienst van Asito en heeft uitgebreide ervaring in de facilitaire dienstverlening. Hij werkte voor Asito onder meer voor ISS als COO Integrated Facility Services.

Recente expert-content