Defined Contribution

Defined Contribution

Jarenlang wisten de meeste Nederlanders precies waar ze aan toe waren. Na hun werkzame leven ontvingen ze een pensioen dat bestond uit 70 procent van hun inkomen. Die zekerheid is voor steeds minder mensen weggelegd.

Door de gestegen levensverwachting en de lage rente zijn zulke Defined Benefit-regelingen te duur geworden. Nieuwe boekhoudregels schrijven bovendien voor dat werkgevers de pensioenverplichtingen op hun balans moeten zetten. Met als gevolg dat een stijgende of dalende rente een enorme impact heeft op de financiële positie. Geen wonder dat met name werkgevers zoeken naar nieuwe premieregelingen, waarbij niet het pensioen wordt gegarandeerd, maar de pensioenpremie: Defined Contribution. “Wij nemen in deze discussie geen positie in”, zegt Johan van Egmond, commercieel directeur bij Syntrus Achmea, onderdeel van de coöperatieve verzekeraar Achmea. “Het is onze ambitie om zowel bij DB- als bij DC-regelingen de sociale partners, en daarmee de deelnemers, de beste dienstverlening te bieden.” Syntrus Achmea heeft daarvoor een ultramodern administratieplatform ontwikkeld, dat in staat is om grote hoeveelheden data efficiënt te verwerken.

 

Aan de andere kant innoveert het bedrijf voortdurend om deelnemers te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over hun beleggingen. Van Egmond: “Bij DC-regelingen is dat heel belangrijk, omdat de beleggingsrisico’s meer bij de deelnemers liggen. Nieuwe tools bijvoorbeeld maken het mogelijk dat een deelnemer alleen hoeft aan te geven hoeveel pensioen hij wil en welk risico hij wil lopen. Het systeem rekent dan zelf de beste beleggingsmix uit. Deze combinatie van efficiency, innovatie, pensioenkennis en een coöperatieve achtergrond, dat is de kracht van Syntrus Achmea.”

www.syntrus.nl