Placebranding als middel om waarde te creëren bij gebiedsontwikkeling

Nederland heeft te maken met een hoge woningbouw-opgave en behoefte aan nieuwe vormen van ruimtegebruik, hierdoor wordt er volop ontwikkeld en nieuwe plekken gecreëerd voor wonen, werken en recreatie. Maar hoe kan een gebied opvallen en zorg je ervoor dat het gebied toekomstbestendig wordt ontwikkeld en bewoners, bezoekers en/of bedrijven aantrekt?

Dietz Strategie & Communicatie adviseert partijen om gebiedsmarketing- en communicatie in te zetten bij (her)ontwikkeling van gebieden. Niet pas na de realisatie, maar juist bij de start van het proces. Op deze wijze kun je er meer voordeel uithalen die positieve effecten hebben op de lange termijn, zoals het aantrekken van investeerders, het bouwen van coalities om ontwikkelingen voor elkaar te krijgen en het creëren van ambassadeurs voor je gebied. Speciaal voor ontwikkelaars, investeerders, overheden en ondernemers lichten wij in dit artikel toe hoe je meerwaarde kunt creëren met gebiedsmarketing, ook wel Placebranding genoemd.


Wat is placebranding?
Placebranding is het positioneren van gebouwen, wijken, steden, gebieden en regio’s met als doel deze succesvol te verbinden met nieuwe en bestaande doelgroepen. Branding is fundamenteel, de basis voor je merk en alles overstijgend: marketing, communicatie, website, HR, social media, huisstijlen en gebouwen. Het is een verhaal wat consistent vertelt moet worden voor richting en zekerheid.

Waarom placebranding?
Met Placebranding wordt een gezamenlijk toekomstbeeld geschetst wat bijdraagt aan het commitment tussen de stakeholders, het vaststellen van kaders voor het programma van het gebied en het creëren van een gezamenlijke visie.

Wanneer dit geschetste toekomstbeeld aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep, wordt direct meerwaarde gecreëerd tijdens de (her)-ontwikkeling. Daarnaast kan het merk direct worden doorgevoerd in de fysieke uitstraling. Denk hierbij aan het materiaalgebruik, de architectuurstijl, het type gebouwen en de invulling van de functies. Bij Dietz zorgen we voor concepten die op breed draagvlak kunnen rekenen.

Hoe zet je Placebranding in?
Het proces van Placebranding start bij de stakeholders om energie te creëren. Door gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen van een merk wordt direct aangezet tot actie en draagt bij aan een soepelere samenwerking in de herontwikkeling van het gebied. Bij Dietz wordt gebruik gemaakt van het Dietz Placebranding Model om een merk te ontwikkelen voor gebieden. Dit is altijd in samenwerking met belanghebbenden en stakeholders. Wilt u meer weten over deze aanpak? Download hier het whitepaper Placebranding.

In de praktijk: Havenhoofd Scheveningen
Het Noordelijk Havenhoofd Scheveningen (NHHS) is de grootste kustopgave van Nederland. Het gebied wordt getransformeerd naar een woon-, werk- en leisuregebied. Dietz is aan de slag gegaan met zowel de branding als de programmering van het gebied. Hiervoor is het DNA opgehaald door het gesprek aan te gaan met stakeholders, gekeken hoe andere stranden in Nederland en buitenland zich profileren en zijn er gebiedssessies georganiseerd. Dit heeft o.a. geresulteerd in contacten met het surfhostel als onderdeel van de toekomstige programmering. Het branding proces heeft veel effect gehad op de samenwerking tussen de partijen en een positieve actiegerichte uitstraling in de planvorming van het gebied.

Over de auteur

Luc Dietz is Algemeen Directeur bij Dietz Strategie & Communicatie www.dietz.nl

Recente expert-content