Netto-nul bereiken: vervang het schadelijke SF6-gas voor een duurzaam alternatief met zuivere lucht

We weten dat het belangrijk is om de CO2-uitstoot te verlagen, maar er zijn ook minder bekende gassen die de aarde nog erger opwarmen dan CO2. Sommige van deze gassen kunnen zonder innovatie en proactieve regelgeving zelfs toenemen bij de transitie naar elektrische energie.

Een van deze gassen is SF6. Dit gas wordt veel gebruikt in bijvoorbeeld krachtcentrales en elektrische onderstations, omdat het zeer goed werkt als isolatie en bescherming tegen kortsluiting in elektrische apparatuur biedt. Maar wanneer SF6 in de atmosfeer lekt, is het het meest krachtige broeikasgas dat onder het Kyoto-protocol valt.

SF6: goed voor veiligheid en isolatie, maar slecht voor het milieu

Alhoewel het gas dus voordelen biedt op het gebied van veiligheid en isolatie, is het heel slecht voor het milieu. Het is dan ook hoog tijd om over te stappen op een groenere oplossing. Ook de Europese Commissie zag dit al in 2016 en gaf opdracht om SF6 geleidelijk uit te bannen. Echter maakte de EC een uitzondering voor de elektriciteitssector. Er leken destijds namelijk geen levensvatbare en kostenefficiënte alternatieven voor SF6, maar dankzij innovaties is dat inmiddels veranderd.

Alternatieven voor het schadelijke SF6-gas

Ondanks dat SF6 nog altijd veel gebruikt wordt in elektrische midden- en hoogspanningsapparatuur, winnen rendabele alternatieven terrein, waaronder een verrassende optie: atmosferische lucht. Verrassend hieraan is dat lucht eigenlijk de voorloper was van SF6, maar toen namen ‘luchtoplossingen’ veel fysieke ruimte in beslag.

Bij Schneider Electric zijn we al ruim tien jaar bezig met een SF6-alternatief dat veilig én compact is.  Dat alternatief hebben we gevonden in een aanpak op basis van zuivere lucht dat net zo gelijkwaardig is op het gebied van veiligheid als SF6. Daarnaast ontwikkelden we data-analysetools om besluitvormers te helpen kiezen waar en hoe ze moeten beginnen met alternatieven. Deze tools analyseren de infrastructuur en het vermogen van verschillende activa, afgezet tegen factoren als vochtigheid. Ook kunnen storingen en defecten hiermee worden voorspeld.

De transitie naar een duurzamer alternatief stimuleren

Een goed alternatief voor SF6 is dus al beschikbaar in de vorm van zuivere lucht, maar om de transitie naar deze schonere oplossing te versnellen, is het belangrijk dat wet- en regelgevers dit gebruik stimuleren. Bijvoorbeeld zoals dat ooit bij zonnepanelen is gedaan.

Onderzoek wijst uit dat bedrijven open staan voor verandering, maar dat ze nog een duwtje in de rug nodig hebben. Naast milieuvoordelen, zijn er voor nu namelijk weinig andere voordelen voor bedrijven als ze overschakelen naar aan alternatief voor SF6. Door goede regelgeving, kunnen alternatieven marktaandeel winnen en de prijzen dalen. Ook subsidies kunnen die stimulans geven om bedrijven over de streep te trekken.

Een combinatie van vooruitdenken, regelgeving en innovatie is cruciaal – en snel. Anders zal de verschuiving naar groenere (elektrische) energiesystemen het gebruik van een krachtig broeikasgas doen toenemen. Als we een wereld willen met minder CO2 willen, moeten we elektrificeren. Maar, laten we oppassen dat door de elektrificatie niet een nieuw probleem ontstaat door de uitstoot van SF6.

 

Over de auteur

Debby Slofstra is Country President van Schneider Electric in Nederland.

Recente expert-content