• Patrick Rosengarten
  • 29 oktober 2018

De schoonmaakspagaat: investeren in innovaties en vernieuwing of sturen op efficiency?

Als je niet oppast, wordt de schoonmaak alleen als een kostenpost gezien. Door vooral te sturen op een efficiënte werkorganisatie zal dit toch moeten leiden tot lagere kosten? Natuurlijk is beleving belangrijk. En vanzelfsprekend is hospitality en hostmanship niet meer weg te denken in de branche, maar schoon is toch gewoon schoon?

Binnen Gom denken we daar duidelijk anders over. Een schone werk- en leefomgeving draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van leven, we zijn er ook van overtuigd dat schoon bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van een klant. Alleen moet je dan wel precies weten wat die doelstellingen zijn en hoe je daaraan kan bijdragen.


Dit was het dilemma waar Gom een jaar terug voor stond. Op dat moment liep de discussie hoe we ons nog meer konden specialiseren binnen onze dienstverlening, en daarmee meer kunnen bijdragen aan de doelstellingen van onze klanten. De doelstellingen van een zorginstelling zijn immers heel anders dan die van een basisschool of een bankkantoor. En hoe kan schoon daaraan bijdragen? Uiteindelijk kan je dat alleen maar bereiken als je insider bent in een deelmarkt. Als je weet wat de uitdagingen zijn in die markt. Daarom is Gom overgestapt naar een volledig sectorgeoriënteerde organisatie.

Hiermee kom je als financieel verantwoordelijke meteen voor een dilemma te staan.

Een sectorgeoriënteerde organisatie is immers minder efficiënt dan een geografisch ingericht bedrijf. Op de korte termijn lijkt dat financieel niet optimaal maar wij geloven dat deze investering op de langere termijn resulteert in meer tevreden klanten die langer blijven en meer nieuwe klanten die kiezen voor Gom. Maar hoe zorg je aan de ene kant dat de operatie efficiënt blijft werken en op operational excellence blijft sturen, en creëer je aan de andere kant een klimaat waarin wordt geïnvesteerd in de rol en invulling van sectorspecialist? Dat betekent tegelijkertijd sturen op kostenbewustzijn en daarnáást investeren in innovaties en vernieuwing. Of zelfs in een compleet andere vorm van dienstverlening.

Dat klinkt logisch – en dat is het ook – maar dit vraagt nog meer dan anders van financieel verantwoordelijken om iedere keuze die we maken goed uit te leggen: hoe past dit in de strategie? Het faciliteren van de ruimte om te investeren in marketing, wat we doen met de nieuwe reclamecampagne ‘Ongewoon schoon’ om de nieuwe positionering wereldkundig te maken, naast bijvoorbeeld een besparingsdoelstelling. Dat vraagt een goede en duidelijke uitleg. En om het belang uit te dragen van vernieuwing en de ruimte te geven om dit te kunnen doen naast de onverminderd belangrijke sturing op operational excellence. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat we met deze keuzes meer waarde gaan creëren in onze dienstverlening!

Over de auteur

Sinds maart 2015 is Patrick Rosengarten (1974) directeur Monitoring & Control bij Gom. In deze functie is Patrick eindverantwoordelijk voor de financiële sturing en beheersing alsook de informatievoorziening binnen Gom en stuurt hij daarnaast de afdeling Contractbeheer & Facturatie aan. Na de HEAO heeft Patrick een Master of Science in Finance & Control en een Executive Master in Finance & Control behaald aan Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. De afgelopen zeven jaar is hij in diverse financiële functies werkzaam geweest bij Randstad, de laatste vier jaar in de rol van manager Business Control en onderdeel van de directie in Nederland.

Recente expert-content