SIDN

SIDN

Branche
Internet
KvK nummer
41215724
Opgericht
1996
Aantal medewerkers
150
Adres

SIDN
Meander 501
6825 MD Arnhem

Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem

Telefoon: (026) 352 55 55
E-mail: support@sidn.nl

Website
Social media

Stabiel domein

Als registry van het .nl-domein zijn we verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van dit domein op het internet. Wij registreren .nl-domeinnamen en zorgen dat de inmiddels meer dan 5 miljoen geregistreerde domeinen op het internet bereikbaar zijn. Dagelijks worden meer dan een miljard zoekopdrachten verwerkt tijdens de zoektocht van gebruikers naar websites en het versturen en ontvangen van e-mail.

Wat doet SIDN?

SIDN heeft een stevige positie binnen het politiek-bestuurlijke veld als gerespecteerde expertpartner op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. Vanuit die basis zijn we ook nauw betrokken bij verschillende bredere maatschappelijke initiatieven met name op het gebied van het verbeteren van de veiligheid, de betrouwbaarheid en het open, toegankelijke karakter van het internet.

We behartigen de belangen van .nl op nationaal en mondiaal niveau en is de organisatie een belangrijke gesprekspartner van de overheid, onder meer door deelname aan internationale fora zoals ICANN, CENTR, RIPE NCC,  IETF en IGF. Bij beleidsontwikkeling voor het .nl-domein houden we rekening met de belangen van stakeholders; onder meer door zowel online als offline discussies zoals de Domeinnaamdebatten en het DNSSEC.nl Platform.

SIDN sponsort verschillende organisaties en projecten die het gebruik van internet stimuleren of de negatieve bijeffecten van het internet bestrijden. Voorbeelden zijn het Platform Internetveiligheid, Steunpunt Acquisitiefraude, het Meldpunt Kinderporno op Internet en Bits of Freedom. Daarnaast zetten we ons in om het internet duurzamer te maken en de uitstoot van servers te beperken.

Kennis en ervaring delen

Door als een van de grootste en meest succesvolle landendomeinen te opereren in het hart van de Nederlandse internetsector beschikt onze organisatie over een unieke positie binnen het werkveld. De combinatie van kennis en ervaring die SIDN kenmerkt, wordt aangewend om optimale toegevoegde waarde te bieden, niet alleen voor de Nederlandse internetgebruiker maar ook door het steunen van economische en maatschappelijke internet gerelateerde projecten.

Zo participeren we actief in verscheidene nationale en internationale initiatieven, als initiator, als sponsor door het leveren van financiële bijdragen, of als kennispartner, waarbij in ruime mate gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide netwerk van de organisatie. Op deze manier investeren we in meer dan alleen .nl en dragen we bij aan de vergroting van de waarde van het internet voor onze economie en maatschappij.