Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Branche
Rijksoverheid
Website
Overige informatie

www.rijkswaterstaat.nl

Bestuur en Staf Directoraat-Generaal
Koningskade 4
2596 AA Den Haag


Postadres:
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
Telefoon: 070-3518080

Postbus 8185
3503 RD Utrecht
Telefoon: 070-3518080 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Griffioenlaan 2

3526 LA Utrecht

 

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

Telefoon: 088-797 11 11

Fax: 088-797 18 99

E-mail: info@rws.nl

Over ons

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en vaarwegen.

Rijkswaterstaat werkt voor u aan:

  • droge voeten 
  • voldoende en schoon water
  • vlot en veilig verkeer over weg en water
  • betrouwbare en bruikbare informatie     

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Missie en kerntaken

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijkswegennetwerk (3260 km), het rijksvaarwegennetwerk (1686 km kanalen, rivieren en 6165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2).

Werken aan betrouwbare wegen en vaarwegen

Een betrouwbaar wegennet vormt een belangrijke basis voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een goed onderhouden, veilige en toekomstbestendige infrastructuur. Op de weg en op het water. Die taak voeren we zo publieksgericht mogelijk en in nauwe samenwerking met marktpartijen, overheden en andere partners uit.

Werken aan vlotte, veilige verkeersdoorstroming

Dagelijks gaan zo'n drie miljoen automobilisten de weg op en leggen samen ongeveer 165 miljoen kilometer af. Dat is ruim 61,5 miljard kilometer per jaar. Aan Rijkswaterstaat, als infrastructuurmanager, de taak om het verkeer vlot en veilig in goede banen te leiden.

Vlot en veilig varen op het hoofdvaarwegennet

De Nederlandse vaarwegen behoren tot de drukste ter wereld. Transport en overslag van goederen vormen een belangrijke motor van de economie. Rijkswaterstaat werkt aan vlot en veilig verkeer op de hoofdwaterwegen, voor de binnenvaart en de recreatievaart.

Werken aan droge voeten

Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. Dat is een bedreigende situatie. In het westen en noorden dreigt de zee en vanuit het zuiden en oosten brengen de grote rivieren soms plotseling enorme watermassa’s ons land binnen. Bescherming tegen overstromingen door de zee, meren, rivieren en kanalen is dan ook een belangrijke taak van Rijkswaterstaat.

De Afsluitdijk

Schoon en voldoende water voor alle gebruikers

Nederland wordt doorsneden door grote en kleine rivieren, kanalen, beken en sloten en heeft veel meren en estuaria. Al deze wateren zijn boven- en ondergronds met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van de slagaders van dit netwerk: het hoofdwatersysteem. Rijkswaterstaat reguleert de waterstanden en stemt het waterbeheer af op de behoeften en de natuurlijke inrichting van Nederland. Dit gebeurt in goed samenspel met collega-ministeries, provincies en waterschappen. Rijkswaterstaat beheert ook een belangrijk deel van de Noordzee.

Bijzondere projecten

Rijkswaterstaat werkt als deskundige ook aan een aantal grote aanlegprojecten: de Betuweroute, de Maaswerken, HSL-Noord en -Zuid, Geluidsisolatie Schiphol (GIS) en Ruimte voor de Rivier.

Leefbaar en bereikbaar, nu en straks

Rijkswaterstaat investeert continu in kennis en vernieuwende oplossingen om Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Rijkswaterstaat werkt daarbij steeds intensiever samen met andere netwerkbeheerders. Vooral in drukke, grootstedelijke gebieden, maar ook in internationaal verband.