Rijkswaterstaat werkt – samen met andere organisaties en instellingen – voortdurend aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is zij verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van rijkswegen en vaarwegen. “Rijkswaterstaat zorgt er voor dat het verkeer zo vlot en veilig mogelijk doorstroomt, dat we voldoende schoon water hebben en droge voeten houden”, vertelt Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. “We zijn van oorsprong een technische organisatie met veel kennis van beton en staal.

Maar informatievoorziening, waaronder ICT, is inmiddels ook een primair bedrijfsproces dat ten dienste staat van alle andere processen in de organisatie, zodat het voor ons een belangrijk kennisgebied is geworden.” Goede en betrouwbare informatievoorziening is cruciaal om wegen, bruggen, tunnels en waterkeringen continu en optimaal te laten werken. Er mag absoluut geen beïnvloeding van buitenaf plaatsvinden. Goede beveiliging is dus belangrijk. “De medewerkers van ons Security Operations Centre houden doorlopend een oogje in het zeil en analyseren de beveiligingsrisico’s van onze vitale infrastructuren”, zegt Dronkers.

 

Met cursussen vergroten zij het cyberbewustzijn van alle medewerkers en maken afspraken met ICT-leveranciers over hun verantwoordelijkheid wat betreft beveiliging. Rijkswaterstaat maakt ook gebruik van een eigen glasvezelnetwerk waarmee de veiligheid van gegevensoverdracht en informatievoorziening nog beter wordt gewaarborgd. “DDoS-aanvallen zijn nauwelijks te voorspellen”, maakt Dronkers duidelijk, “maar je kunt wel down-to-earth maatregelen nemen, zoals een strikte toegangsbeveiliging, om de veiligheid te vergroten. Security begint met bewustwording.”

 

www.rws.nl

Recente stories