‘Alles draait hier om hoogwaardige dienstverlening en ICT’

‘We zijn geen Google, maar hebben wel een ontspannen sfeer'

Werken als ICT’er bij een overheidsorganisatie als DUO kan bijzonder interessant zijn. Je krijgt te maken met een breed scala aan hoogwaardige ICT-projecten en je kunt eventueel ook bij andere overheidsorganisaties aan de slag om het werkveld nog verder te verbreden.

Dit is de kern van de boodschap die Hans Schutte, directeur-generaal van Dienst Uitvoering Onderwijs, wil overbrengen. “Het is moeilijk om aan ICT’ers te komen”, zegt hij. “We doen er daarom alles aan om deze mensen te wijzen op de vele voordelen van het werken voor een organisatie als de onze.”

Hij vervolgt: “Alles draait hier om informatietechnologie. We werken er continu aan om met de modernste technologie state-of-the-artsystemen te ontwikkelen. We lopen voorop in digitale dienstverlening. Ik kan gerust stellen dat we een zeer interessante, dynamische werkomgeving bieden!”

Alles draait om ICT

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs en houdt zich bezig met de uitvoering van onderwijswetten en -regelingen. De organisatie is vooral bekend bij studerend Nederland, omdat de studiefinanciering geheel via DUO loopt. “Maar we doen nog veel meer”, vertelt Schutte. “We innen lesgelden, houden het verzuim van leerlingen bij, registreren de diploma’s in het voortgezet onderwijs en we organiseren staats- en inburgeringsexamens, om maar een paar voorbeelden te noemen. We gaan ons ook bezighouden met kinderopvang en een leven lang leren. Alles, maar dan ook alles draait hier om hoogwaardige ICT-systemen.”

 

Gilde

ICT’ers kunnen bij DUO in vaste dienst komen. Maar ze kunnen ook kiezen voor het Rijks ICT-Gilde. Dit is een geheel nieuw initiatief. De leden van dit gilde kunnen kiezen uit een breed palet aan ICT-klussen bij diverse onderdelen van het rijk. Schutte: “Ze kunnen dus heel breed actief zijn, een beetje vergelijkbaar met het werken voor een detacheringsbureau.”

 

Nieuwe werkwijze

We spreken ook met twee ICT’ers die in vaste dienst werkzaam zijn bij DUO: Dagmar Hansen (43, Senior Tester) en Daniël Gudema (50, Product Owner DBA). Daniël werkt er achttien jaar, waarvan de eerste drie jaar op detacheringsbasis. Dagmar is ruim een jaar geleden bij de organisatie in dienst getreden. Beiden hebben dus gekozen voor een vast dienstverband. Waarom? Dagmar: “De nieuwe werkwijze, waarbij wordt gewerkt met DevOps-teams en continuous delivery sprak me bijzonder aan.” Daniël: “Je geniet de vrijheid om innovatief te werken. Data en techniek zijn mijn ding en het is een uitdaging om de verwerking van de grote hoeveelheden data die we bij DUO verstouwen in goede banen te leiden.”

Dagmar werkt momenteel aan een nieuw online examensysteem. Via dit systeem kunnen leerlingen online examen doen en kunnen leraren vragen invoeren en antwoorden corrigeren. “Dit is geheel nieuwe software en het moet natuurlijk getest worden. Het is leuk om aan zulke projecten te werken.” De projecten van DUO zijn dermate interessant en hoogwaardig dat de medewerkers van de organisatie worden uitgenodigd om onderwerpen te belichten tijdens conferenties. “We hebben de ruimte om hieraan gehoor te geven en doen dit dan ook graag”, zegt Dagmar.

 

‘We zijn geen Google, maar hebben wel een ontspannen sfeer'

Geen Google

Maar hoe zit het dan met het toch wel ietwat stoffige, ambtelijke imago dat het werken voor een overheidsinstelling met zich meedraagt? “Dat klopte vroeger wel”, reageert Daniël. “Toen ik hier begon, waren er inderdaad grijze gebouwen en oudgedienden die, zeg maar, een eigen manier van werken hadden. Die tijden zijn echter voorbij. We zitten nu in een prachtig gebouw en er is veel instroom geweest. Er is nu sprake van een moderne, dynamische werkomgeving. We zijn geen Google met tafeltennistafels en loungehoeken, maar er heerst zeker een informele en ontspannen sfeer. We hebben geen vaste werkplekken. Je komt binnen en kiest een geschikte plek.”

Dagmar: “De DevOps-teams bepalen zelf wat ze doen en hoe ze dit doen. Er is voldoende ruimte voor het organiseren van een borrel, teamuitjes, workshops, noem maar op. Er zijn geen strikte regels.”

 

Werkomgeving

Beiden onderschrijven de woorden van Hans Schutte. Dagmar verwoordt het zo: “Je werkt met state-of-the-arttechnologie, je krijgt voldoende gelegenheid om je te ontplooien, bij te scholen, en je eigen pad vorm te geven. DUO is een zeer sociale werkgever.”

Schutte tot slot: “Vlak ook de werkomgeving niet uit. DUO zit in Groningen en Den Haag, twee prachtige steden, beide met een eigen sfeer en dynamiek. Als je dit weet, gecombineerd met het feit dat de Rijksoverheid altijd hoog scoort als werkgever en alle andere voordelen die we hiervoor schetsten, dan kies je als ICT’er toch direct voor een baan bij DUO?”

Bekijk 2017
Magazine
Computable 100
Uitgave
2017
Auteur
Tim de Vogel
Fotograaf
Fjodor Buis

C-quotes

  • ‘Alles draait hier om hoogwaardige dienstverlening en ICT’ ‘Alles draait hier om hoogwaardige dienstverlening en ICT’
 

Vergelijkbare C-stories

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.