Nederland moet van het aardgas af en er komen steeds meer energieverbruikende apparaten in huishoudens. “Dat vergt nogal wat van onze netwerken”, vertelt Tim Vermeulen, manager IT Research & Development. Meer kabels in de grond leggen is maatschappelijk zo kostbaar dat we streven naar slimmere oplossingen. IT kan daarbij helpen: door op basis van sensoren te leren waar knelpunten kunnen ontstaan in het energienet, kunnen we wellicht het energiegebruik van grote opwekkers en verbruikers beter afstemmen. Dus zetten we in op slimme IT-oplossingen.

“Daarvoor zoeken we breed georiënteerde ‘nieuwe’ IT’ers, die de bedrijfsproblematiek, het maatschappelijke vraagstuk begrijpen, en in een multidisciplinair team de vertaling naar IT helpen maken. Het gaat om creatieve, analytische mensen die nieuwe ideeën aandragen en uitproberen. Bij R&D creëren we een sfeer waarin medewerkers worden aangemoedigd om te experimenteren. Daarnaast hebben we ook mensen nodig die los kunnen gaan op een klein stukje van de puzzel, door complexe, wiskundige problemen op te lossen.

“Onderzoek wijst uit dat onze medewerkers graag voor Alliander werken, mede omdat ze het maatschappelijke belang van onze organisatie heel hoog in het vaandel hebben staan. Het zijn mensen die iets willen doen voor de maatschappij en zien dat energienetwerken daarin extreem belangrijk zijn. We leggen sterk de nadruk op je blijven ontwikkelen, vooral vanuit IT. Je kunt jezelf elk jaar nieuwe IT-technieken en principes eigen maken. Je krijgt alle tijd om opleidingen te volgen die je zelf relevant vindt, en die je binnen je team direct kunt gebruiken en delen.”  Maatschappelijk relevant werk doen? bekijk onze video

Spreekt dit alles je aan kijk dan op werkenbijalliander.com voor alle IT vacatures.

Recente stories