Samen werken aan een betere leefomgeving

Samen werken aan een betere leefomgeving

Bob Mols, algemeen directeur schoonmaakbedrijf Asito: “Duurzaamheid zit in de genen van Asito. Onze missie is om samen te werken aan een betere leefomgeving. En dan bedoelen we niet alleen schoon en hygiënisch, maar ook duurzaam en sociaal.

Asito richt zich op drie pijlers op het gebied van duurzaamheid, namelijk: inclusiviteit, verspilling tegengaan en schoon bewegen.

Inclusiviteit zit in de genen van ons bedrijf en onze medewerkers. Wij vinden het waardevol om collega’s met een achterstand een handje te helpen en talent optimaal te benutten. Ons bedrijf hebben we er zelfs op ingericht; we hebben collega’s die specifiek zijn opgeleid om deze doelgroep te coachen. Ook het Nationaal Integratiediner, waar Asito initiatiefnemer van is, en de certificering met de hoogste Trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen geven aan dat we in de top zitten qua inclusiviteit.

Wat betreft verspilling tegengaan, zijn we druk bezig het verbruik van grondstoffen, afval en zwerfafval terug te dringen. Zo nemen we bij veel klanten eigen verpakkingsmateriaal mee terug naar ons distributiecentrum in Almelo. Hier verwijderen wij de verpakkingen van producten en voeren dit in gescheiden afvalstromen af. Daarnaast recyclen we zoveel mogelijk van deze verpakkingen.

Op het gebied van schoon bewegen maken we gebruik van elektrische auto’s en werkbussen. Ons streven is uit te breiden naar 100% schoon vervoer. Voortdurend kijken we waar we de volgende stap kunnen zetten om een betere leefomgeving te creëren.”

www.asito.nl

Recente stories