Bouwbedrijf De Nijs bestaat inmiddels 103 jaar en blijft innovatief vooruitkijken, met circulaire en klimaatadaptieve projectontwikkeling en duurzaamheidsrenovaties voor corporaties.

De Nijs is zijn processen aan het stroomlijnen om de bedrijfsvoering te kunnen overdragen aan de vierde generatie. Met het oog op die continuïteit is het niet vreemd dat De Nijs hoog inzet op duurzaam bouwen. Winfred de Nijs: “We bouwen circulair en klimaatadaptief. Waar we zelf ontwikkelen, willen we dat zo veel mogelijk in hout doen, om stikstofarm te bouwen. Zo is Woodstone het grootste houtbouwproject van Europa. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat houtbouw goed uitpakt, dus gaan we daar zeker mee verder. Ook combineren we hout met drystack, ofwel droog metselen. Dat is beter te hergebruiken en biedt ruimte voor insecten tussen de stenen.”

Hij vervolgt: “Daarnaast voeren we voor verschillende opdrachtgevers renovatiewerkzaamheden uit. Daar hebben we een deel van onze capaciteit voor vrijgemaakt. Corporaties zijn wettelijk verplicht om hun woningen te verduurzamen. Zo hebben we een aantal projecten gedaan in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, onder meer aan naoorlogse Airey-woningen, die inmiddels de monumentenstatus hebben. Die hebben we mogen opknappen, zowel in bewoonde als onbewoonde staat. Wij hebben daar samen met de corporaties een systeem voor ontwikkeld.”

De Nijs besluit: “De omzet in 2022 was iets lager dan daarvoor. Kosten en opbrengsten schuren op dit moment en de rente is weer wat hoger. We zoeken naar oplossingen door procesmatig te denken en onze manier van bouwen te standaardiseren met respect voor architectonische uitvoering en de opdrachtgever.”

Recente stories