‘Verduurzaming verdraagt geen silo’s’

Medewerkers kiezen voor bedrijven met een duurzaam verhaal. De wens om gezamenlijk een betere maatschappij in te richten is gegroeid bij ondernemingen. “Dat voelen we bij Deloitte en dat dragen we uit naar onze klanten.”

‘Verduurzaming verdraagt geen silo’s’

“De noodzakelijke verduurzaming heeft invloed op elk bedrijf”, begint Helene Geijtenbeek, Partner in Deloitte’s Tax & Legal-praktijk, het gesprek. “Het is niet slechts één discipline die de oplossing levert; dat kan ook helemaal niet.” Ze wil daarmee zeggen dat er geen exclusieve opgave ligt voor techneuten, financieel specialisten of juristen. “Verduurzaming is eigenlijk een beweging die vereist dat alle onderdelen van een organisatie echt samen aan de slag gaan. Het verdraagt geen silo’s.”

Positieve effecten

De urgentie die in de samenleving wordt gevoeld, komt nadrukkelijker dan voorheen tot uiting in het gewicht dat de s van social in het environmental, social & governance (ESG)-beleid van organisaties kreeg. “Dit maakt dat verduurzaming nu voor bedrijven meer inhoudt dan een klimaatstrategie”, is de overtuiging van Wim Bartels, Senior Sustainability Partner bij Deloitte. De gedachte ‘we doen iets aan onze CO2-emissies en dan zijn we goed bezig’ volstaat niet meer. Bartels: “Het gaat om het hele businessmodel. Dat brengt ook met zich mee dat bedrijven meer dan voorheen de kansen zien die de transitie biedt.”

‘Het sociale aspect van ESG-beleid is belangrijker geworden’

Het kan daarbij gaan om nieuwe producten, langetermijninnovaties of zelfs om het DNA van de onderneming. “Als je duurzaamheid op die manier belicht, heeft dat bijvoorbeeld positieve effecten op het werven van personeel”, meldt Geijtenbeek. “Nieuwe medewerkers, en dat geldt ook voor mensen die bij Deloitte beginnen, willen alleen werken voor een organisatie die duurzaamheid duidelijk agendeert.”

Geijtenbeek onderschrijft het herdefiniëren van de doelstelling en de missie van ondernemingen die haar collega schetst. “Dat is inderdaad bij uitstek verbonden aan de sociale kant van ESG. De bewustwording om gezamenlijk een betere maatschappij in te richten. Dat voelen we bij Deloitte en dat dragen we uit naar onze klanten.”

Bedrijfsstrategie herijken

Nu kunnen die klanten traditioneel met een breed scala aan issues bij Deloitte terecht, maar durven ze ook de vraag naar de purpose van de onderneming op tafel te leggen, vragen we. “Dat gebeurt in toenemende mate”, zegt Bartels, die al ruim twintig jaar met de thematiek bezig is. “Sustainability was lang een losstaande discipline. Het werd op een gegeven moment strategisch; toen formuleerden bedrijven een sustainability-strategie.” Hij legt uit dat klanten nu naar Deloitte komen en de strategie voor de héle onderneming willen herijken. “Aan die strategie gaat natuurlijk het bepalen van een purpose vooraf.”
Geijtenbeek voegt eraan toe: “Dat betekent dat ze opnieuw gaan nadenken wat de rol is van de onderneming en wat ze als geheel, als organisatie willen bijdragen aan de samenleving.”

Eigenaarschap

Als de sustainability-transitie bedrijfsbreed, of zoals Geijtenbeek al stelde, met alle disciplines van een organisatie wordt ingevuld, dan bestaat het gevaar dat niemand er echt eigenaar van is. “In het verleden zagen we de sustainability-manager. Die had geen budget en geen autorisatie. Daarmee verankerde het beleid inderdaad niet”, blikt Bartels terug. “Dat gebeurt ook niet als iedereen zich betrokken voelt, maar niemand verantwoordelijk is. Inmiddels zien we echter dat bij klanten de CFO een belangrijke rol speelt en dat wij transformaties per definitie multidisciplinair benaderen.”

En niet voor niets, want ESG-beleid raakt alle onderdelen van de business. “Regelgeving, compliance, investeringen, verslaglegging en zeker ook de kans op imagoschade. Het is daarmee echt een onderwerp voor de boardroom geworden.”

Activiteiten verantwoorden

De verantwoordelijkheid die organisaties zeggen te nemen als ze hun sustainability-beleid presenteren, is niet vrijblijvend. Je moet het ook verantwoorden. Die verantwoording wordt steeds kritischer bekeken door (potentiële) werknemers en consumenten. En door aandeelhouders die willen weten wat de risico’s zijn. Bartels: ”Greenwashing kan een onderneming zich niet permitteren. Als Deloitte hebben we natuurlijk veel kennis op het gebied van audits en zorgen we ervoor dat bedrijven de stand van zaken voor ESG rapporteren zoals die werkelijk is.”

“Maar met alleen rapporteren komen we er niet”, vult Geijtenbeek aan. “Rapportage maakt inzichtelijk waar een onderneming kan verduurzamen. Dit moet worden vertaald in plannen en acties, waarbij ook financiering van belang is. Kortom, alle disciplines moeten betrokken worden om stappen te maken om te verduurzamen. Hierbij is samenwerken essentieel – en dat kan niet in silo’s.”

Recente stories