Lagere kosten met Gensys, ook in de cloud

SPS is in twintig jaar uitgegroeid tot een leidend bedrijf voor IT-beheer. Met de krachtige Gensys-suite is compleet, preventief en daardoor structureel kostenbesparend beheer mogelijk, hogelijk gewaardeerd door de grote klantenkring die Gensys straks ook via de cloud kan afnemen. CEO Marko de Jong en COO Linda Verweij lichten toe.

SPS (Service Provider Solutions) is in 1994 opgericht door De Jong en direct gericht op remote IT-beheer. Kernproduct is de Gensys-softwaresuite en de daarop gebaseerde preventieve RES-Q remote beheerdiensten, inclusief eigen state-of-the-artdatacenter in Reeuwijk. In twintig jaar is Gensys op basis van best practices doorontwikkeld tot een volledig geïntegreerde ERP-oplossing voor IT-beheerorganisaties, waarbij efficiency, inzicht, continuïteit en continue kostenbesparing uitgangspunten zijn. Het product ondersteunt vanuit de centrale CMDB alle IT-processen met unieke inzichten en stuurinformatie. Van infrastructuur-metadata, aangevuld met modules voor onder andere assetdiscovery & inventorymanagement, preventieve monitoring, servicemanagement, notificatieservices, licentiebeheer, business impact analyses tot aan urenadministratie en facturering. Hiermee kunnen alle beheersituaties efficiënt worden gemanaged.

Wat zijn de sterke punten van Gensys? De Jong: “Al twintig jaar is ons credo: voorkomen (van downtime) is beter dan genezen. Preventief beheer dus. De laatste vijf jaar zijn daar inzicht en regie bij gekomen, want de IT-omgeving of het netwerk is door virtualisatie en de cloud heel erg gelaagd en diffuus geworden. Wij hebben Gensys altijd aangepast om tooling, resources en processen optimaal op elkaar af te stemmen; zo veel mogelijk functies geautomatiseerd en in een logische workflow gebracht binnen Gensys. Het is een ERP-oplossing voor IT-beheer geworden met integratie als grote kracht: een alles-in-ééntool speciaal voor de actieve, volwassen IT-organisatie. Die kan daarmee tevens het ondernemingsbestuur laten zien wat IT allemaal doet en kost, en op welke manier Gensys structureel kosten bespaart, ook in personele zin.”

Verweij: “Met Gensys heb je actueel inzicht in wat er draait, in impact van changes, wanneer ze moeten worden doorgevoerd, in licenties en hoe je de kosten moet verbijzonderen. Een duur storage device bijvoorbeeld zal heel verschillend door diverse bedrijfsprocessen, zoals administratie en productie, worden gebruikt. Gensys voorziet in cost based distribution, waarmee de kosten van dat device op de juiste wijze over de betrokken gebruikers kunnen worden omgeslagen. Klanten zijn heel blij met deze faciliteit en gebruiken de rapportages voor interne doorbelasting van IT-kosten.”

De Jong vult aan: “Met proactief beheer onderscheidt Gensys zich van andere beheerpakketten. Gensys werkt met uit de effectenwereld geleende geavanceerde statistische technieken. Daarnaast worden ook automatisch allerlei relaties tussen processen in kaart gebracht, die weer de basis voor extrapolaties vormen. Het pakket ontdekt afhankelijkheden, voorspelt problemen en maakt het makkelijk om tijdig en efficiënt in te grijpen.”

Verweij: “Met Gensys realiseer je een structurele kostenbesparing, een structureel hogere beschikbaarheid van de bedrijfsprocessen en voorkom je imagoschade.”

Gensys as a commodity

Toekomst

De cloud biedt volgens De Jong vooral kansen: “Klanten gaan veel meer gebruikmaken van verschillende clouddienstverleners. Ze krijgen te maken met nóg meer componenten, partijen en complexiteit. Je hebt dan Gensys nodig om je infrastructuur in de hand te houden, te weten van wie je afhankelijk bent en of je de afgesproken kwaliteit dienstverlening krijgt.”

Een ander aspect van de cloud is dat SPS Gensys als MMaaS wil gaan aanbieden, Monitoring & Management as a Service. De Jong: “We hebben natuurlijk al met RES-Q onze inhouse remote-serviceoplossing voor klanten die hun IT-beheer bij ons willen uitbesteden, maar dit is anders. De klant kan op onze website aangeven dat hij een managementomgeving wil, inclusief monitoring, servicedesk, tickets, CMDB, stand-byroosters et cetera. Dan creëren wij voor die klant bij ons een separate, autonome omgeving waarin hij alles kan zien en regelen. De klant hoeft alleen nog maar wat monitorprobes in zijn eigen fysieke omgeving te installeren. Voor het geheel betaalt hij dan elke maand een contributie: Gensys as a commodity.”

Een recente ontwikkeling is de Gensys Anywhere-suite als app of HTML5-versie, waarbij de klant alle informatie 24/7 op zijn mobiele device beschikbaar heeft en genotificeerd kan worden conform SLA-afspraken. Verweij: “Daar is veel belangstelling voor, alle onderliggend ingeregelde Gensys-processen zijn simpel toegankelijk en benaderbaar, zoals via de CMDB, servicedesk of monitor. Daarvandaan kun je root-cause- en impactanalyses draaien en direct door naar je grafieken, ticketgegevens of contactpersonen. Kortom, eenmaal binnen kun je eenvoudig alle functionaliteit van Gensys gebruiken, zonder de hele dag achter een computermonitor te moeten zitten.”

SPS komt binnenkort ook met een miniversie van Gensys. De Jong: “We zijn bezig met de ontwikkeling van een End User eXperience-(EUX)-monitor die eventueel als clouddienst wordt opgezet en waarmee een klant via zijn smartphone de performance van zijn omgeving kan volgen. Vanuit deze compacte functionaliteit kan daarna makkelijk naar een volwaardige Gensys-omgeving gemigreerd worden.”

SPS beseft dat het met Gensys een echte parel in handen heeft, die na twintig jaar best prominenter aan de buitenwacht mag worden getoond. De Jong: “We blijven natuurlijk focussen op ons sterke punt: (remote) IT-beheer voor complexe en tijdkritische omgevingen. We merken echter dat steeds meer partijen, zeker serviceproviders en servicecenters, belangstelling voor Gensys krijgen. Met een grotere marketing- en salesfocus op Gensys zullen we ons hiermee ook sterker gaan profileren in de markt, onder andere door een value-added-resellerkanaal te ontwikkelen.”

Lagere kosten met Gensys, ook in de cloud

Recente stories