Keteninformatisering wordt steeds belangrijker in de zorg

PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners bieden samen geavanceerde IT-oplossingen aan de eerste en tweede lijn in de gezondheidszorg.

Met 40 jaar ervaring bedient PinkRoccade Healthcare als IT-specialist de zorgaanbieders ziekenhuizen, GGZ en Care. Zusteronderneming PharmaPartners levert geavanceerde IT-oplossingen aan de eerste lijns gezondheidszorg, medisch specialisten en ziekenhuisapotheken. “We spelen samen met PharmaPartners in alle segmenten een rol van betekenis op het gebied van informatieuitwisseling tussen de eerste en de tweede lijn”, aldus Ton Hafkamp, algemeen directeur van PinkRoccade Healthcare. “Keteninformatisering wordt steeds belangrijker in de zorg. Wij bewijzen dat je dat met wendbare IT op een verantwoorde en veilige manier kunt faciliteren.”

 

“PharmaPartners bedient ruim een kwart van alle huisartsen, de helft van alle apothekers, nagenoeg alle grote gezondheidscentra en circa 35 algemene ziekenhuizen”, zegt Algemeen directeur Robi Nederlof. “De samenwerking met PinkRoccade Healthcare biedt vele mogelijkheden om de benodigde synergie tussen de eerste en de tweede lijn tot stand te brengen. Er zal steeds meer uitwisseling van gegevens tussen beide lijnen gaan plaatsvinden en hoe efficiënter en dus digitaler dat gebeurt, hoe beter dat voor de zorgverlening als geheel is. Maar ook aan de patiëntenkant zal de samenwerking voordelen opleveren. We beschikken bijvoorbeeld allebei over uitstekende patiëntenportalen, die we nu mooi met elkaar kunnen gaan linken. Daarmee kunnen we naar een situatie toewerken waarmee we de patiënt meer overzicht en controle geven over zijn individuele gezondheidssituatie.”

 

PinkRoccade Healthcare en PharmaPartners maken beide deel uit van Total Specific Solutions, dat met een totaal van 1.800 mensen en een omzet van 185 miljoen euro een substantieel IT-marktaandeel in handen heeft. Mededirecteur van PinkRoccade Healthcare Huub Deterd: “De overkoepelende filosofie van Total Specific Solutions is dat je door decentraal te opereren én gemeenschappelijk op te trekken op alle domeinen een voorsprong kunt nemen. We profiteren dan ook volop van de samenwerking met al onze zusterbedrijven binnen Total Specific Solutions, met name op het gebied van kennisuitwisseling en softwareontwikkeling. PinkRoccade Healthcare is zelf op een vooruitstrevende manier met SAP-implementaties bezig.”

 

Hafkamp: “Je kunt alleen maar goed kunt zijn in IT-dienstverlening aan de zorg als je de sector door en door kent. We noemen onszelf in dat opzicht graag ‘domeinkenniskampioenen’. Dat kunnen we in de zorgaanbiedersmarkt waarmaken, omdat bij ons ook deskundige artsen, psychologen, apothekers en verpleegkundigen werken die precies weten hoe je de zorgverlening via digitalisering kunt verbeteren. Onze kerncompetenties, kennis van de markt, kennis van de materie en kennis van de klant, monden uit in een zorgvuldig uitgebalanceerd productportfolio. Daarmee maken we vervolgens onze kernwaarden waar: toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend. Deze kernwaarden delen wij met al onze andere TSS-collega’s. Net als alle andere bedrijven binnen Total Specific Solutions willen we de markt net een stapje vóór zijn, zodat we precies op het juiste moment de producten kunnen bieden waaraan op dat moment behoefte is. De uitdaging is om zorgverleners te motiveren de overstap te maken naar de digitale wereld. Zodat ze zelf zien dat het werk er niet alleen veel efficiënter en gemakkelijker door wordt, maar vooral ook leuker!”

Keteninformatisering wordt steeds belangrijker in de zorg

Recente stories