Fundament voor groei en innovatie met integrale BI-oplossing

ProBiblio gebruikt een geavanceerde datawarehouse-omgeving voor informatievoorziening en gegevensanalyse van de aangesloten Nederlandse bibliotheken. KVL Microsoft BI (KVL) tekent voor deze integrale BI-oplossing. Dankzij de toepassing van DDM Studio en SQL Server Fast Track is deze oplossing in recordtijd ontwikkeld en klaar voor de toekomst.

KVL is vijftien jaar actief binnen de ICT als specialist op het gebied van datakwaliteit, data-integratie, business intelligence (BI) en datawarehousing, vertelt Harm Geerlings, directeur van KVL Microsoft BI. “Deze unit is in 2007 opgericht. DDM Studio (Dynamic Data Modelling) is op basis van jarenlange ervaring binnen het vakgebied ontwikkeld vanuit een praktijkgericht ideaal: sneller en efficiënter bouwen en tegelijkertijd onderhoud en ontwikkeling – al dan niet in eigen beheer van de opdrachtgever – tegen lagere en voorspelbare kosten uitvoeren. We zijn uitgekomen op SQL Server als technologieplatform. In combinatie met de tooling van DDM Studio zijn we in staat om tot vier keer sneller een datawarehouse te bouwen. De software van DDM Studio genereert het datamodel op basis van metadata en is inzetbaar voor uiteenlopende datawarehouse-omgevingen, van klein en eenvoudig tot omvangrijk en complex. Ons motto: in korte tijd resultaat leveren en structurele kostenbeheersing realiseren.”

 

Meetbare prestaties en hoger rendement

Een van de projecten die KVL op dit ontwikkelplatform heeft gerealiseerd is de integrale BI-omgeving voor ProBiblio. “ProBiblio is de provinciale supportorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland”, licht projectleider Peter Vieveen van ProBiblio toe. “We ondersteunen alle bibliotheken met services, variërend van HRM tot bibliotheekautomatisering en allerlei consultancydiensten. Aanleiding tot het project is een opdracht van de toenmalige minister Plasterk (OCW) om de digitalisering van de openbare bibliotheken verder vorm te geven en in dat kader een platform te ontwikkelen dat landelijke rapportages en informatievoorziening ondersteunt. De uiteindelijke doelstelling: transparantie, meetbare prestaties en inzicht in resultaten van bibliotheken en rendement uit subsidies.”

ProBiblio benaderde KVL om mee te denken over een oplossing om eisen en wensen van het ministerie adequaat in te vullen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en uitbreidingen. “Gekozen is voor het bouwen van een basisdatawarehouse, met alle data van aangesloten bibliotheken. De eerste stap was een assessment, waarin onder meer een analyse is gedaan van organisatieprocessen, prestatie-indicatoren (KPI’s) en alle bronsystemen. Uit de bevindingen is een blauwdruk gedefinieerd van de benodigde infrastructuur”, vertelt Vieveen.

“Uit dat assessment bleek dat SQL Server, Fast Track en DDM Studio gezamenlijk de optimale omgeving bieden voor een dergelijk datawarehouse”, vult Geerlings aan. “Fast Track is een combinatie van Microsoft SQL Server 2008 R2 en geoptimaliseerde hardwareconfiguraties, in dit geval van Dell. Samen met DDM Studio ontstaat een omgeving die alle eisen en wensen dynamisch invult en onderhoudt, ook onder veranderende omstandigheden en groeiende behoefte. De ontwikkelmethodiek van DDM Studio zorgt voor aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen. Ten opzichte van de traditionele methode, gekenmerkt door veel ontwikkeluren, wordt tot tachtig procent bespaard op ontwikkeltijd. Dat vertaalt zich niet alleen in de resultaten van de implementatie, maar ook in onderhoud en beheer.”

 

CRM-dashboards

“De conversie van het SQL Server-datawarehouse naar SQL Server Fast Track is bijvoorbeeld gerealiseerd binnen twee weken,” geeft Vieveen aan, “terwijl dit normaliter behoorlijk omvangrijke migratie- en conversietrajecten zijn.” Op dit moment zijn de gegevens van circa 50 Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken – van de totaal 167 in Nederland – in het datawarehouse ondergebracht, vertelt de ProBiblio-projectleider. “Het datawarehouse bevat bijvoorbeeld alle leentransacties van de leden, klantgegevens, klantprofielen, financiële data, lokale collecties van bibliotheken en demografische gegevens van het CBS.”

Geerlings vervolgt: “Na de implementatiefase zijn het BI-gedeelte en het rapportageportaal ontwikkeld, waardoor via CRM-dashboards het leengedrag op basis van KPI’s is gevisualiseerd. Aanvullend zijn koppelingen gemaakt naar het e-mailmarketingplatform Tripolis. Het datawarehouse is behalve voor het genereren van KPI’s ook geschikt voor Analytical CRM, zoals campagnemanagement, churn-analyse, nieuwsbrieven en customer intelligence.”

 

Veranderende rol

De basis van de datawarehouse-applicatie van ProBiblio biedt nog meer dan nu wordt gebruikt, aldus Vieveen, die vooruitblikt op toekomstige ontwikkelingen. “We willen meer bibliotheken aansluiten omdat dit platform op een efficiënte en voordelige manier de informatievoorziening voor heel Nederland ondersteunt. Een andere ontwikkeling is de ondersteuning van zogeheten recommender services, waarmee we de bibliotheekleden kunnen adviseren en aanbevelingen doen voor te lezen boeken. Dit sluit ook aan bij de veranderende rol van de bibliotheek: van zoeken en vinden naar adviseren. Nieuwe inzichten leggen de basis voor nieuwe diensten; daarmee openen we de weg naar innovatie en een veranderde rol. Dat transformatieproces kunnen we trapsgewijs ondersteunen met onze datawarehouse-applicatie.”

Het BI-platform van ProBiblio is volledig schaalbaar en kan toenames van gebruikers en datavolumes stabiel en soepel afhandelen”, benadrukt Geerlings. “De huidige Fast Track-configuratie heeft voldoende capaciteit om zelfs bij een excessieve toename van de BI-omgeving flexibel en zonder hobbels door te groeien. Uiteraard afgestemd op de actuele behoefte en toekomstige veranderingen in het Nederlandse bibliotheeklandschap. De informatievoorziening kan zelfs als een service uitgerold worden, waarbij de SQL Server Fast Track als datawarehouse appliance functioneert. De mogelijkheden voor innovatie zijn groot en de (deel)resultaten zijn snel op te leveren. De kosten liggen in verhouding tot andere oplossingen veel lager; een toekomstvaste en betrouwbare totaaloplossing met talloze toepassingsmogelijkheden.”

Fundament voor groei en innovatie met integrale BI-oplossing

Recente stories