De Rechtspraak heeft recht op ICT-toppers

Spir-it is sinds de samenvoeging van twee organisaties op 1 januari 2011 hét fullservice ICT-bedrijf voor de Rechtspraak. De belangrijkste werkzaamheden zijn infrastructuur- en applicatieontwikkeling. Met een compleet vernieuwd technologisch arsenaal geeft spir-it vorm aan de strategische ICT-behoefte van de Rechtspraak.

De wereld van de Rechtspraak ziet er fundamenteel anders uit dan enkele decennia geleden. Volgens ‘Visie op de Rechtspraak’ uit 2010 hebben burgers en juridische professionals steeds meer behoefte aan efficiënte informatie-uitwisseling. Transparantie, digitale toegankelijkheid, betrouwbaarheid en smetteloze deskundigheid zijn daarbij kernbegrippen en daarin speelt ICT een essentiële rol. Om dat uitgangspunt vorm te geven, heb je wel de beste technische hulpmiddelen nodig. De samenvoeging luidde dan ook een complete technologische inhaalslag in. “Ons hardware- en softwarearsenaal is compleet vernieuwd”, meldt algemeen directeur Ron Kolkman. “Alles draait nu onder Windows 7, hetgeen een enorme sprong voorwaarts betekent in de manier waarop we onze diensten kunnen leveren. Ook voor wat betreft de tooling maken we nu gebruik van state-of-the-artoplossingen. Daardoor kan iedere rechtgeaarde techneut zich bij ons als een vis in het water voelen. Als je daarnaast ook nog affiniteit hebt met de Rechtspraak of daar in ieder geval nieuwsgierig naar bent, is spir-it hét ICT-bedrijf om je carrière te beginnen of voort te zetten.”

 

Stapje extra

Voor wie is een ICT-carrière bij spir-it interessant? Kolkman: “We zijn vooral op zoek naar engineers, projectleiders en managers op hbo-niveau. De lat ligt daarbij behoorlijk hoog, omdat we vinden dat de Rechtspraak in Nederland recht heeft op ICT-toppers. De naam spir-it geeft ook aan dat we een enthousiaste en sprankelende organisatie willen zijn en graag mensen aantrekken die dezelfde mentaliteit met zich meebrengen. Belangrijk is dat ze naar onze gebruikers uitstralen dat ze net dat stapje extra willen zetten. Daar staat dan ook wel het een en ander tegenover aan gunstige arbeidsvoorwaarden. Je werkt voor een overheidsbedrijf, zodat salariëring en pensioenvoorziening om te beginnen al dik in orde zijn. Daarnaast kun je kiezen voor flexibele werktijden en volop gebruikmaken van uitstekende opleidingsmogelijkheden en carrièrebegeleiding. We hechten veel waarde aan zelfstandig functioneren en eigen verantwoordelijkheid en we faciliteren dat door middel van het beschikbaar stellen van de beste werkomgevingen. Het verloop is bij ons dan ook erg laag: onze medewerkers hebben het hier prima naar hun zin. Hoewel we onder de Raad voor de Rechtspraak vallen, zien we onszelf als een atypisch overheidsbedrijf. We voldoen absoluut niet aan het stereotiepe beeld dat mensen soms nog van ambtenaren hebben. We werken bijzonder hard aan het zo goed mogelijk uitvoeren van onze taken en als dat zo nu en dan ’s avonds of in het weekend doorwerken betekent, kijken we daar niet vreemd van op. Ook op andere gebieden proberen we anders te zijn dan andere overheidsinstellingen. Zo gaan we Het Nieuwe Werken binnen onze omgeving vormgeven en zijn we in staat om de Rechtspraak hierin te ondersteunen. Dat laatste is natuurlijk vrij opmerkelijk, aangezien het voor zo’n ‘klassieke’ organisatie niet gebruikelijk is om snel bij een dergelijke trend aan te haken. Spir-it wil daarin een voortrekkersrol spelen en op die manier ook voor andere overheidsinstellingen een voorbeeldfunctie innemen.”

 

Digitale toegankelijkheid

“Onze medewerkers zijn zich ten volle bewust van het feit dat de Rechtspraak in ons land ertoe doet en willen zich volledig inzetten om dit met goed werkende ICT te faciliteren”, vervolgt Kolkman. “Er kan en moet op dat gebied nog best veel gedaan worden, dus er liggen nog meer dan voldoende interessante uitdagingen voor ambitieuze en gemotiveerde nieuwe medewerkers. Met name het vergroten van de digitale toegankelijkheid voor burgers en advocatenkantoren heeft de komende tijd prioriteit. Maar zeker zo belangrijk is het verhogen van de stabiliteit van de ICT-omgeving waarbinnen medewerkers van de Rechtspraak zelf werken. Dat geldt op elk niveau: van rechters tot administratief medewerkers. De ruim 14.000 werkplekken waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen ondersteunen plaatsonafhankelijk werken en zijn voorzien van moderne snufjes voor Het Nieuwe Werken, zoals teleconferencing en chatmogelijkheden. Aan de genoemde digitale toegankelijkheid voor burgers en advocaten wordt hard gewerkt. We weten bij spir-it allemaal waarvoor en voor wie we werken. De Rechtspraak is een belangrijk, maar ook een bijzonder oud instituut dat een grote inhaalslag moet maken om in het huidige tijdsgewricht te passen. Het digitaliseren van papieren dossiers bijvoorbeeld verkort de opzoektijd drastisch, maakt daardoor de totale doorlooptijd korter en vermindert de kans op fouten als gevolg van het niet meer terug kunnen vinden van belangrijke stukken. ICT speelt dus een cruciale rol in de kwaliteitsverbetering van de Rechtspraak – een rol die wij met passie, trots en enthousiasme op ons nemen. Wij willen het voor iedereen die bij de Rechtspraak werkt zo gemakkelijk mogelijk maken om zijn of haar werk zo goed en zo efficiënt mogelijk te doen. Daarvoor zijn niet alleen de best denkbare ICT-oplossingen nodig, maar ook een IT-partner die de motivatie en de drive heeft om dat te realiseren. Uiteindelijk werken we voor mensen die dagelijks ons rechtssysteem inhoud geven en daarmee nemen we een belangrijke maatschappelijke positie in. Gedreven ICT-professionals die deze missie onderschrijven worden bij ons met open armen ontvangen!”

De Rechtspraak heeft recht op ICT-toppers

Recente stories