‘Bundeling maakt ons nog completer’

Sinds 1 september bundelen Teha in Haaksbergen en Van der Kolk in Vroomshoop hun verkoop- en adviesactiviteiten. “Samen vormen we een onestopshop voor componenten in de woning- en utiliteitsbouw en renovatie”, zegt Karel Bijsterbosch, commercieel directeur van de Teha Van der Kolk Groep.

Zowel Teha in Haaksbergen als Van der Kolk in Vroomshoop zijn gerenommeerde ondernemingen met een lange historie. De geschiedenis van Teha gaat terug tot 1927, toen J.Th. Ter Huurne in Haaksbergen een timmerfabriek en aannemersbedrijf begon. Het bedrijf bleef lange tijd eigendom van de familie Ter Huurne en ontwikkelde zich in de loop van de afgelopen eeuw tot specialist in houten en kunststof kozijnen. Bovendien ging Teha zich met succes bezighouden met houtskeletbouw en de productie van prefabdakkapellen en volledige gevelelementen. Van der Kolk in Vroomshoop is zelfs nog een paar jaar ouder. Dit familiebedrijf, van familie De Vries, ontstond in 1920 als timmerwerkplaats en aannemingsbedrijf. In de zestiger jaren ging Van der Kolk zich richten op grootschalig geveltimmerwerk en de productie van houten trappen, zowel voor de seriematige woningbouw als voor luxe woningen. Hoewel het assortiment van de twee organisaties enige overlap kent, vullen de twee elkaar op belangrijke onderdelen goed aan. De twee organisaties die regelmatig bijdragen aan grote nieuwbouw- en renovatieprojecten kwamen in contact met de investeringsmaatschappij Helvie BV. Frank Oude Nijhuis en Frans Koop, de eigenaren van Helvie, voeren samen ook de directie van Koop Bronbemaling en Watermanagement.

 

Completer pakket

“Bronbemaling vormt altijd de basis voor de bouw van woningen en kantoren”, legt Albert Arninkhof, algemeen directeur van Teha, uit. “Koop heeft dan ook regelmatig te maken met dezelfde opdrachtgevers als Teha en Van der Kolk.” Dat inspireerde Helvie om in augustus 2009 een meerderheidsbelang in Teha te verwerven. Voor aannemers is het immers aantrekkelijk om voor meerdere onderdelen van een project één aanspreekpunt te hebben. Dat blijkt nu ook een belangrijk motief voor de samenwerking tussen Teha en Van der Kolk. “Samen kunnen we bouwprojecten een completer pakket bieden”, stelt Bijsterbosch.

 

Economische voordelen

Bijsterbosch ziet belangrijke voordelen in de samenwerking tussen Teha en Van der Kolk. “Dankzij de gezamenlijke verkoop- en adviesorganisatie kunnen we de efficiency vergroten”, verwacht hij. Die grotere efficiency speelt op meerdere niveaus een rol. Ten eerste kan het totaal aan benodigd rekenwerk worden beperkt naarmate meer onderdelen bij dezelfde leverancier worden afgenomen. Minstens zo belangrijk is dat aannemers minder kopzorg hebben over het afstemmen van detailleringen van onderdelen. “Dat regelen wij intern”, zegt Bijsterbosch. “Het is makkelijker om aansluitingen goed af te stemmen met collega’s dan met een andere organisatie.” Volgens Bijsterbosch is het economische belang daarvan niet te onderschatten. “Door deze samenwerking voorkomen we faalkosten. En daarmee ook irritaties, die je als indirecte kosten kan beschouwen.” Dankzij de grotere efficiëntie denken Teha en Van der Kolk topspelers te kunnen blijven, ondanks het nog steeds lastige economische klimaat. “We verwachten dat ook 201 voor de bouw een moeilijk jaar 1 zal worden”, merkt Arninkhof op. “Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat veel geplande projecten vooruitgeschoven worden. Met name het aantal kleinere aanvragen is gedaald.” Desondanks is Arninkhof optimistisch over de toekomst. “De vervangingsmarkt blijft doorgaan. Bij woningbouwcorporaties blijft de noodzaak tot renovaties bestaan. Hoogstens wordt de ‘incubatietijd’ van renovatieprojecten wat verlengd.”

 

Cultuurverandering

Naast het economische motief hebben Teha en Van der Kolk nog een reden voor de samenwerking. “In de bouw is sprake van een cultuurverandering”, legt Bijsterbosch uit. “Daardoor verandert de rol van aannemers. Die richten zich steeds meer op de organisatie van projecten. Dit betekent dat zij behoefte hebben aan leveranciers die ook als co-maker kunnen fungeren. Door onze krachten te bundelen hebben wij de kennis, ervaring en schaalgrootte die voor die rol nodig is.” Een aspect dat daarbij een rol speelt zijn de investeringen van Teha in onderzoek en innovaties. Die hebben onder meer betrekking op bouwtechnische aspecten, zoals de optimale aansluiting van elementen op elkaar en op bestaande bouw. Daarnaast richt het onderzoek zich op het beperken van beschadigingen van elementen tijdens het transport en de bouw. “Zowel in de nieuwbouw als bij renovaties zijn prefabelementen en snelle montage belangrijk”, stelt Bijsterbosch. “Door te kiezen voor prefab voorkomen aannemers diefstal van bouwmaterialen. Maar dan moeten leveranciers er wel voor zorgen dat die elementen tijdig en onbeschadigd beschikbaar zijn. Daarom zoeken we permanent naar middelen om beschadigingen tijdens het transport en de ruwbouw te voorkomen. Dat heeft al tot belangrijke innovaties geleid.”

 

Service en nazorg

Tot het portfolio van de Teha Van der Kolk Groep behoren ook service en nazorg. Daarbij gaat het onder meer om het nastellen van draaiende delen en de montage van dakkapellen en trappen. Sinds kort is daar het aftimmeren van trappen aan toegevoegd, zodat de organisatie nu in complete trapgaten kan voorzien. Bovendien biedt de Teha Van der Kolk Groep langlopende contacten voor het onderhoud van kozijnen en gevels. Met het uitgebreide palet aan producten en diensten staat de Teha Van der Kolk Groep nu al als een huis. Maar wellicht blijft het daar niet bij. “Want verdere participatie sluiten we niet uit”, besluit Arninkhof.

‘Bundeling maakt ons nog completer’

Recente stories