Basis dienstverlening springplank naar IoT

Sake Algra, kersverse directeur van T-Systems Nederland, heeft grote plannen. Eind 2020 moet de helft van de omzet van de ICT-provider bestaan uit cloud, IoT en securitygerelateerde dienstverlening. Het bestaande traditionele ICT-portfolio en een forse investering in kennis en innovatie zullen daar de springplank voor vormen. Tevens moet het bedrijf dan in Nederland in de top vijf staan.

Basis dienstverlening springplank naar IoT

Ambitieuze plannen, maar Algra is ook pragmatisch. Eerst moet de naamsbekendheid flink worden vergroot: “De markt moet weten waar T-Systems voor staat. Ik sta nu vijf maanden aan het roer en merk dat onze naamsbekendheid bij corporate Nederland veel te laag is. Daarom hebben we ons marketingbudget aanzienlijk verhoogd, onze account- en deliveryorganisatie uitgebreid en gaan we in 2017 drie campagnes voeren. Een campagne gericht op onze cloudactiviteiten, een rondom security en een gericht op digitization (IoT), onze belangrijkste speerpunten voor het komende jaar. Doel is onze klanten en prospects een beter beeld te geven van de enorme mogelijkheden die onze dienstverlening biedt en daarmee uiteraard het aantal klanten te vergroten. Hierbij richten we ons ook op de brede laag bedrijven direct onder de multinationals als Heineken en Shell, momenteel onze grootste klanten in Nederland.” Algra ziet daar veel perspectief voor T-Systems: “Die bedrijven zoeken een solide partij, een maatje groter dan een typische nationale speler, maar willen niet nummer zoveel zijn zoals bij een aantal Amerikaanse of Indiase concurrenten. Ze willen echte aandacht en die kunnen ze bij ons krijgen.”

‘Ze willen echte aandacht en die kunnen ze bij ons krijgen’

USP’s

Algra vervolgt: “Wij zijn in Nederland een middelgrote speler, maar wel onderdeel van een groot internationaal concern, Deutsche Telekom. Toen ik hier kwam, was mijn eerste focus de bestaande en potentiële klanten en ons aanbod. Daarvoor heb ik goed gekeken naar het bestaande portfolio in Duitsland. Vanuit Nederland kunnen wij in principe qua ICT alles leveren. Van businessproces tot aan infrastructuur bedienen we onze klanten en we hebben daarbij een geweldige deliveryorganisatie achter ons; echt een USP.”

Dat geldt volgens Algra ook voor de inherente gründlichkeit en vooral voor het gegeven dat security, mede door de zeer strenge Duitse wetgeving, hoog in het vaandel staat. Het belangrijkste onderscheidende vermogen is dat T-Systems het hele speelveld kan afdekken. Algra: “Van applicaties tot en met ICT-infrastructuur, ondersteund door onze wereldwijde datacenters. Hiermee hebben we alles geheel in eigen hand. En omdat wij een Europese speler zijn, hebben we geen last van Amerikaanse wetgeving. Dat maakt ons betrouwbaarder.”

IoT

IoT is momenteel het grote buzzword. Uiteraard heeft dit de volle aandacht van Algra. In Duitsland is inmiddels veel ervaring met IoT opgebouwd, waarvan T-Systems Nederland profiteert. Algra: “Connectivity van devices, sensoren, hardware en software is bij IoT bepalend. Wij zijn onderdeel van een internationale telecomorganisatie; connectivity zit in onze genen. Deutsche Telekom investeert veel in start-ups, een enorm innovatieve omgeving. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid internationaal partnernetwerk. We investeren bij T-Systems Nederland in kennis om dat aan de voorkant uit te bouwen. We nemen momenteel op dit terrein veel mensen aan, niet alleen voor IoT, maar ook in security en cloud. We passen ons personeelsbestand hierop duidelijk aan.”

Veilige basis

Voordat IoT echter serieus bijdraagt aan de omzet van T-Systems Nederland zal er heel wat water door de Rijn stromen. Algra: “IoT is prima voor de branding, want het is hartstikke sexy en tastbaar. Dat geldt een stuk minder voor SAP-hosting of het beheren van infrastructuur. Dit moet gewoon draaien, zodat de processen van de klant geborgd zijn. IoT is voorlopig nog marginale business, niet meer dan een paar procent. Het gaat vooral om zaadjes planten; de projecten daaruit komen later. Intussen moet je wel je huidige basis veiligstellen, met de bestaande dienstverlening. Die is voor onze omzet nog steeds allesbepalend. Maar vandaag moet je ook aan de toekomst denken en investeren in deze domeinen. Bovendien moet ons innovatieve karakter centraler komen te staan. Over een aantal jaar zal die verhouding dus anders liggen.”

Hefboom

De conventionele ICT-diensten nemen dus voorlopig het voortouw, maar Algra ziet ze tegelijk als opstap naar een toekomst met de nieuwe dienstverlening en als een flinke sprong vooruit in de pikorde: “In Nederland staan wij nu op de elfde plaats, maar we willen naar een plek binnen de top vijf. Onze drie belangrijkste stromingen infrastructuur, SAP en werkplekbeheer vormen een prima hefboom naar de verdere transformatie richting cloud, IoT en security.” Algra verduidelijkt: “Onze klassieke dienstverlening werkt vaak met contracten van tussen de vijf en tien jaar. In die tijd leer je je klant erg goed kennen en kun je dus prima inschatten welke nieuwe vormen van dienstverlening voor hem interessant zijn. Je hebt een goede entry en je bent een serieuze gesprekspartner voor de CEO of CIO om hem duidelijk te maken welke waarde wij met bijvoorbeeld IoT kunnen creëren voor zijn business.”

Recente stories