• Erik Hietkamp
  • DAS
  • 2 juli 2024

AI: Het nieuwe normaal van juridische dienstverlening

In de wereld van vandaag is kunstmatige intelligentie (AI) niet langer een futuristisch concept, maar een realiteit die onze dagelijkse interacties en diensten transformeert. Als juridisch dienstverlener moeten we deze technologische revolutie omarmen. Waarom? Omdat de inzet van AI niet alleen de kwaliteit van juridische dienstverlening verbetert, maar ook de manier waarop we werken, leren en communiceren herdefinieert.

AI is net zo baanbrekend als de uitvinding van het internet en de mobiele telefoon. Het verandert niet alleen de manier waarop we informatie zoeken, maar ook hoe we beslissingen nemen en problemen oplossen. AI biedt ongekende mogelijkheden voor bedrijven om zich te onderscheiden en hun dienstverlening te optimaliseren. Bij DAS omarmen we deze technologische revolutie om het recht toegankelijker te maken en onze dienstverlening te verbeteren.

Jurist blijft regie houden
Bij DAS zetten we vol in op digitalisering. We hebben onze website en klantenportaal vernieuwd en nieuwe applicaties geïmplementeerd. Een berichtenbox en een nieuw Document Management Systeem vergroten de efficiëntie voor onze klanten en medewerkers. Maar dat is nog niet alles. We ondersteunen onze juristen met AI-toepassingen die automatisch documenten of gesprekken classificeren en samenvatten. Belangrijk hierbij is dat de jurist altijd de regie behoudt. Het is duidelijk wanneer AI een bijdrage levert, maar de menselijke expertise blijft onmisbaar.

De Virtuele Assistent

Onze juristen hebben ook toegang tot een virtuele assistent. Deze assistent beantwoordt vragen over dossiers, identificeert de kern van conflicten en wijst op relevante wetsartikelen. Maar de virtuele assistent neemt het werk van de jurist niet over. Integendeel, het zorgt ervoor dat er efficiënter kan worden gewerkt, zodat de jurist sneller de focus op de zaak heeft. De menselijke kennis blijft leidend.

AI: bedreiging of kans?
AI zal het werk van ons niet volledig vervangen. Het zal ons werk verrijken en zijn we in staat een hoogwaardig juridisch advies te geven tegen een betaalbare prijs. AI maakt de creatie van persoonlijke assistenten mogelijk die taken automatiseren en ons meer tijd geven voor wat echt telt: onze klanten. Het draait niet alleen om technologie, maar vooral om hoe we deze inzetten.

Ethisch Kader en digitale weerbaarheid
Met de groei van digitalisering komen ook risico’s. Daarom toetsen we AI-ontwerp en -toepassing aan een ethisch kader. We investeren in digitale weerbaarheid om cybercrime te bestrijden. Zo blijven we verantwoordelijk en veilig innoveren.

De kern van succes
Het succes van AI gaat niet alleen om de technologie zelf, maar om hoe we deze inzetten. AI is niet alleen een instrument, maar een partner in onze missie om juridische dienstverlening te revolutioneren.

 

Over de auteur

Erik Hietkamp is verantwoordelijk voor ICT bij juridisch dienstverlener DAS. Erik speelt een sleutelrol in de digitale transformatie bij DAS, die gebaseerd is op innovatie van klantprocessen met data, casemanagement, robotisering, AI en de invoering van de agile werkwijze.

Hij heeft ruime ervaring in IT en digitale transformatie in de financiële sector. Het is Erik’s kracht en passie om organisaties met informatietechnologie (IT) digitaal te transformeren. Hij kan business en IT op strategisch niveau uitstekend met elkaar in lijn brengen.

Voordat hij bij DAS kwam werken, was hij als IT-directeur verantwoordelijk voor de IT bij verschillende bedrijfsonderdelen van Aegon. Bovendien heeft Erik diverse directieposities bekleed bij de business unit Pensioen van Aegon, waaronder de verantwoordelijkheid voor de klantenservice van de business unit Pensioen. Zijn brede ervaring met zowel klantenservice als IT komt hem goed van pas. Zijn brede ervaring met zowel klantenservice als IT stelt hem in staat om complexe omgevingen te vereenvoudigen, te moderniseren en te innoveren.

Recente expert-content