• Dolf Segaar
  • 14 december 2015

Advocatuur van dossiermentaliteit naar Spotify-model

Geef bedrijven via een abonnement online toegang tot de know how van advocatenkantoren. Dit Spotify-model moet het antwoord van de advocatuur zijn op de complexer wordende juridische vraagstukken.

Niet alleen wet- en regelgeving maakt juridische vraagstukken ingewikkelder, dat doen ook de internationalisering en de steeds snellere veranderingen waaraan bedrijven bloot staan. Die bemoeilijken het vinden van antwoorden voor ondernemers op nieuwe ontwikkelingen.

Dit kan anders, maar dat vraagt om andere manier van werken in de advocatuur. Advocatenkantoren moeten hun kennis beter beschikbaar stellen voor bedrijven. Niet alleen op het niveau van dossiers, zoals nu nog vaak gebeurt, maar vooral op dat van maatschappelijke vraagstukken en sectorissues.

De overdracht van juridische expertise hierover moet soepel, snel en betaalbaar kunnen plaatsvinden, dus bij voorkeur online. Vergelijkbaar met het gemak waarmee muziekliefhebbers muziek kunnen downloaden via Spotify.

Zo moeten ook ondernemers via een abonnement juridische kennisdocumenten kunnen downloaden, die beschikbaar worden gesteld door uiteenlopende advocatenkantoren. Hiermee kunnen ondernemers even gericht als betaalbaar de juridische expertise in huis halen die zij nodig hebben om zich te oriënteren op vraagstukken die zich aandienen.

Deze toegankelijkheid tot de juridische expertise vraagt om brede samenwerking. Allereerst tussen advocatenkantoren onderling, die bereid moeten zijn om hun expertise op deze manier beschikbaar te stellen. Ook andere partijen met juridische kennis moeten aanhaken, zoals overheidsorganisaties en wetenschappers. De kracht van kennisdeling is dat de expertise zo alomvattend is dat er input voldoende is voor vrijwel elk denkbaar vraagstuk. Voor specifieke klantvragen blijft de begeleiding vanuit een advocatenkantoor nodig.

Voor deze vorm van kennisdeling is het nodig dat de advocatuur anders in de markt staat. Advocatenkantoren zoeken weliswaar voortdurend naar vernieuwing, maar nemen hierbij nog vaak de klantdossiers als uitgangspunt. Deze zijn echter zo specifiek dat die moeilijk toepasbaar zijn op bredere vraagstukken.

Als het lukt om kennisdeling tot hoeksteen van de juridische dienstverlening te maken, dan versterkt dat niet alleen de positie van de advocatuur. Het draagt ook wezenlijk bij aan de economische ontwikkeling van ons land.

Over de auteur

Dolf Segaar is advocaat en managing partner bij CMS. Dolf Segaar startte in 1989 als advocaat bij CMS Derks Star Busmann en werd partner in 1998. Hij is sinds 2003 bestuurslid en sinds april 2008 bestuursvoorzitter van CMS Derks Star Busmann N.V.
Dolf maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Vennootschapsrecht. Hij houdt zich bezig met Corporate, Corporate Litigation, Fusies en Overnames, Corporate Governance en Stichtingen, Coöperaties en Verenigingen. Op dit laatste rechtsgebied richt hij zich met name op de sportindustrie, waardoor er ook raakvlakken in zijn praktijk zijn met andere rechtsgebieden (zoals het Intellectuele eigendomsrecht).
Dolf is actief in verschillende branches, waarbij hij zich met name richt op de hotelindustrie, de sportwereld en media & ICT.

Recente expert-content