KVL Inspiratie Technologie BV

KVL Inspiratie Technologie BV

Branche
ICT
Website
Overige informatie

Bezoekadres:
Van Nelleweg 2422
3044 BC Rotterdam
Correspondentieadres:
Postbus 13422
3004 HK Rotterdam
Telefoon: 010-7503550
E-mail: info@kvl.nl

KVL is een bedrijf dat inmiddels vijftien jaar actief is binnen de ICT, waarvan een groot deel van haar bestaan op het gebied van informatie integratie, business intelligence en data warehousing. Ondanks deze voor ICT begrippen lange ervaring is KVL een jong en dynamisch bedrijf, iets dat u wellicht al heeft kunnen zien onder "Fun & Future" op deze website.

Visie
Wij hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen gezien binnen de ICT markt. Sommige hiervan waren tijdelijk, sommige structureel van aard. Binnen al deze ontwikkelingen zijn er naar onze mening twee welke bijzonder belangrijk en structureel van aard zijn:

Ten eerste het toenemende belang van (data) integratieplatformen, een ontwikkeling ingegeven door het feit dat door o.a. fusies en overnames informatie in veel verschillende bronnen is opgeslagen. Het wordt steeds belangrijker dat deze systemen met elkaar kunnen "praten" en dat de informatie centraal beschikbaar is. Daarnaast wil men beschikken over betrouwbare en traceerbare informatie bijvoorbeeld door overheidsregultatie (SOX en Basel II).

De tweede ontwikkeling komt voort uit deze steeds groter wordende behoefte aan direct beschikbare informatie. Organisaties moeten sneller in kunnen spelen op de markt en hebben dus behoefte aan stuurinformatie. Deze informatie dient snel beschikbaar te zijn op de juiste plaatsen in een organisatie. Hier ligt voorzien wij een toename van data warehouse en business intelligence oplossingen.

Strategie
Elke belangrijke ontwikkeling in de IT wordt gedragen door bedrijven die niet volgen maar anticiperen op de toekomst. KVL kiest daarom voor de technologie van IBM en Microsoft, beiden bewezen marktleiders. KVL levert hierbij toegevoegde waarde door resultaten van diverse projecten centraal beschikbaar te maken voor andere projecten. Door deze ervaring toe te passen in projecten ontstaan schaalbare en beheersbare oplossingen, die een betere basis bieden voor de toekomstige ontwikkelingen.

 

Onderdelen KVL Inspiratie Technologie BV

KVL Microsoft Business Intelligence