Deloitte

Deloitte

Branche
Finance - Accountancy - Corporate Finance - Tax & Legal
Website
Overige informatie

Hoofdkantoor

Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Telefoon: 088-288 28 88

Kantoor Amstelveen

Laan van Kronenburg 2

1183 AS Amstelveen

Postbus 300

1180 AH Amstelveen

Telefoon: 088-288 28 88

e-mail: info@deloitte.nl

 

Twitter: DeloitteNL

Facebook: Deloitte Nederland

LinkedIn: Deloitte Nederland 

“Deloitte” is de merknaam waaronder tienduizenden toegewijde professionals in zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk management en belastingadvies. Deze firms maken onderdeel uit van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), een "UK company limited by guarantee" (een naamloze vennootschap in het Verenigd Koninkrijk). Elke memberfirm is actief in een bepaald gebied en onderworpen aan de wetgeving en professionele regelgeving van het land of de landen waarin wordt geopereerd. DTTL heeft een coördinerende functie en is niet actief betrokken bij de dienstverlening. DTTL en elke DTTL memberfirm zijn afzonderlijke en verschillende juridische entiteiten. De entiteiten kunnen uitsluitend voor zichzelf verplichtingen aangaan. Voor zowel DTTL als alle DTTL-memberfirms geldt dat zij slechts aansprakelijk zijn voor hun eigen handelen of nalaten. De structuur van de afzonderlijke DTTL memberfirms verschilt afhankelijk van plaatselijke wet- en regelgeving, usance en andere factoren. De memberfirms kunnen voor de dienstverlening dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen en/of andere rechtspersonen inschakelen.

Deloitte Nederland gaat uit van een multidisciplinaire aanpak. Vanuit de diensten Accountancy, Belastingen, Consulting en Financial Advisory Services bedienen wij de markt. Vanuit de markt bieden wij een branchespecifieke aanpak via verschillende 'industriegroepen'.

 

Kijk voor meer informatie over onze wereldwijde organisatie op de internationale website van Deloitte Touche Tohmatsu.