Waarde(n)volle professionals

Waarde(n)volle professionals

We leven in een dynamische tijd: vernieuwingen volgen elkaar in razend tempo op en gevestigde patronen worden doorbroken. Dit vraagt om professionals die niet alleen over de benodigde kennis beschikken, maar ook over innovatiekracht. Een leven lang leren door professionals draagt daar in belangrijke mate aan bij. Het is wenselijk en noodzakelijk om mensen uit verschillende disciplines, kennisgebieden en sectoren samen te brengen. “Innovatieve productontwikkeling komt in bijna alle gevallen voort uit een samenwerking van verschillende expertises,” vertelt Jan Willem Meinsma, lid van het College van Bestuur bij Windesheim.

 “Ook de klassieke beroepen gaan in veel gevallen op de helling”, aldus Meinsma. “Maatschappelijk werk bijvoorbeeld gaat een transformatie doormaken en zal een nieuwe combinatie van beroepen gaan tonen.” Dit betekent dat andere of zelfs nieuwe competenties nodig zijn. Windesheim is daar met zijn curriculum op voorbereid. “Neem toegepaste gerontologie als voorbeeld,” illustreert Meinsma. “Dit vakgebied kent verschillende vraagstukken die moeten worden beantwoord door professionals van verschillende disciplines, waaronder verpleegkunde, psychologie en bestuurskunde, om goed te kunnen worden uitgevoerd. De vraagstukken in de samenleving zijn complex en zullen niet door één beroep worden opgelost.”

Windesheim leidt mensen op die buiten de gebaande paden willen denken en handelen. Een kennisinstelling die volwassenen én jongeren uitdaagt en stimuleert te groeien tot waarde(n)volle individuen. Belangrijk is het leveren van toegevoegde waarde door professionals. Jan Willem Meinsma: “De focus van vandaag is op een leven lang leren en iets extra’s leveren aan de samenleving.”

www.windesheim.nl

  • René Moscou

Recente stories