Unieke kans vastgoedmarkt

Unieke kans vastgoedmarkt
De regering ziet graag dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dus wordt de capaciteit van verzorgingshuizen afgebouwd, waardoor er veel vastgoed vrijkomt. “Deze gebouwen laten zich relatief makkelijk transformeren tot appartementen voor senioren”, zegt Eelco Damen, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorginstelling Cordaan. “De infrastructuur zit er immers in principe al in. Op de begane grond zou je bijvoorbeeld een kleine supermarkt en huisartsenpost kunnen vestigen. Of een uitvalsbasis voor thuiszorg om mensen te ondersteunen als dat gewenst is.”

In Amsterdam is nu al dringend behoefte aan geschikte ouderenwoningen, zeker voor de lagere en de middeninkomens. En die behoefte zal de komende tien á twintig jaar alleen maar toenemen.

“De verhuur van woonappartementen geschikt voor ouderen gaat beleggers een stabiel en langdurig rendement opleveren”, zegt Damen. “Bovendien staat het vastgoed veelal op een goede locatie, zodat het zijn waarde behoudt. Ook immaterieel valt winst te behalen. Veel ouderen wonen in een portiekwoning zonder lift en lopen het risico van de trap te vallen. Of ze vereenzamen, juist omdat ze de trap niet af durven. Een complex met gelijkvloerse woningen en liften verhoogt de kwaliteit van leven voor ouderen weer. Bovendien komen de portiekwoningen vrij voor starters, wat natuurlijk ook gewaardeerd wordt door een stadsbestuur dat een gezonde woningmarkt nastreeft. Wij zien het als een maatschappelijke plicht om nieuwe allianties met beleggers te sluiten, zodat we samen de voormalige zorggebouwen kunnen transformeren tot woongebouwen voor ouderen en mensen met een beperking.”

  • Marco Mulders

Recente stories