Toekomstbestendige energie

Toekomstbestendige energie

GroenLeven helpt organisaties en bedrijven om zelf duurzame energie op te wekken. “De ruimtelijke ordening en capaciteit van het stroomnet dreigen de energietransitie te vertragen.”

GroenLeven is een van de grootste investeerders in de Nederlandse energietransitie. Het ontwikkelt grootschalige zonne-energie, windenergie, groene waterstof en batterijopslag. Hiermee realiseerde het bedrijf al meer dan duizend groene-energieprojecten die voldoende stroom opwekken voor 300.000 huishoudens. GroenLeven scoort een hoge ranking in de SD400 op de dimensie Governance. Als reden voor dit succes noemt CEO Peter Paul Weeda onder meer innovatiekracht. “Nederland is een klein land. Wil je hier duurzame energie realiseren die hand in hand gaat met verantwoord natuurbeheer, dan vraagt dit om innovatieve oplossingen. Denk hierbij aan zonnepanelen op zandwinplassen, boven fruit, op grote daken en boven parkeerplaatsen. Dankzij deze creatieve visie zijn we uitgegroeid tot marktleider in zonne-energie.”
De energietransitie kent flinke uitdagingen. Volgens Weeda vormt samenwerken de sleutel tot succes. “We zien dat het elektriciteitsnet uit zijn voegen barst. Samen met netbeheerders werken we dan ook aan oplossingen om piekmomenten in de stroomvraag op te vangen, zoals het toepassen van grootschalige batterijen en het produceren van groene waterstof. Daarnaast helpen we bedrijven met hun uitdagingen in de energietransitie. Onder andere door ervoor te zorgen dat ze zelf energie opwekken, zodat ze minder afhankelijk van marktfluctuaties worden. Zo maken we hen, maar ook de BV Nederland toekomstbestendig. Alleen samen komen we écht verder.”

Recente stories