Toen technisch testconsulent Bas Vegter in 2012 op zoek ging naar een andere baan, gaven de ontwikkelingsmogelijkheden bij Praegus voor hem de doorslag. “Praegus voelde voor mij meteen als een vrije en veilige omgeving waarin ik persoonlijk en zakelijk verder kon groeien. Die eerste indruk is absoluut bevestigd. Mijn ervaring is dat Praegus achter je staat als het goed gaat, maar zeker ook als het minder goed gaat. Heel belangrijk vind ik ook dat Praegus de focus legt op kwaliteit. Dat uit zich onder meer in ‘nee’ durven zeggen tegen een klant als je niet achter een oplossing staat, of niet de beoogde kwaliteit kunt bieden.

“Bij Praegus zijn we continu bezig met ontwikkelen en innoveren. Als medewerker krijg je acht ontwikkeldagen per jaar om de ontwikkelingen in je vakgebied bij te houden. Daarnaast krijg je alle ruimte om zelf dingen te ontwikkelen. Als je een goed idee hebt, kun je binnen het bedrijf een mini-start-up opzetten om het uit te werken. Zo heb ik mezelf opgeleid om performance testing intern meer vorm te geven. Alles wat ik bij Praegus leer, draag ik graag weer over aan collega’s, klanten en andere bedrijven via de Praegus Academy.”

John Boek, directeur HR en Finance, beaamt dat personeelsbeleid bij Praegus op de eerste plaats komt. “Grote bedrijven richten zich op shareholder value. Wij vinden de balans tussen werk en privé erg belangrijk. We zijn een platte organisatie en daarbinnen krijgen onze mensen alle ruimte om hun werktijd vrij in te vullen en zich te ontwikkelen. Dat werkt al zeven jaar erg goed. We hebben 35 medewerkers, en kennen een zeer gering personeelsverloop. Ook onderzoek laat zien dat de werknemerstevredenheid enorm hoog is.”

www.praegus.nl

Recente stories